Vaikai > Pasakos > Pasaka apie vilką ir lapę
 

Pasaka apie vilką ir lapę


2011 05 10 | Autorius: Administrator
 

Tuo tarpu čia pasisuko sodininkas ir taip įkrėtė vilkui, jog susprogtosios vynuogės šiam skersai gerklės atsistojo.

Įdūko vilkas ant lapės. Kitą dieną nuliumpino pas ją ir sako:

— Aš tau sakiau, kad tu man padarytum mažą nesmagumėlį.

O ką tu man padarei? Ligi šiol nugarą gelia!

— Juk tu pats prašei! — įsižeidė lapė. Ir pamanė: „Reikės atsikratyti vilko.”

O vilkas tarė:

— Ėsti noriu. Pašerk mane, tik, žiūrėk, šiandien be jokių išdaigų!

— Na, ėdesio tuojau pat gausime! — atsako lapė.

Jinai išdrožė ieškoti. Žiūri — ant akmens avitaukių skepsnelė padėta.

„Iš kurgi čia taukai? — pamanė lapė. — Čia kažkas įtartina.

Verčiau aš pati neliesiu jų, o pašauksiu vilką. Tegu jis paragauja.

Pažiūrėsime, kas iš to išeis.”

Sugrįžo ji pas vilką.

— Ko tu taip užtrukai? — klausia vilkas.

— Mat, kas atsitiko, — sako jam lapė. — Užėjau visą papiautą aviną, mėsą sušveičiau, o taukus tau palikau. Eiva greičiau.

Privedė ji vilką prie taukų, o tam net seilės varva.

— Tai puikiai tu pataisei! — sako jai vilkas.

Ilgai nesvarstydamas, puolė vilkas prie taukų.

Staiga kažin kas pliaukštelėjo, ir spąstai, medžiotojo paspęsti, užsitrenkė. Pastvėrė lapė taukus ir sako:

— Lik laimingas!

Lapė nudūmė, o vilkas liko spąstuose betūnąs.

< < < Buvęs Puslapis 2 iš 2

 
Taip pat skaitykite
  Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi šokdamos joms vienoms žinomą...

Seniai, labai seniai viename kišlake gyveno jaunuolis. Jis vadinosi Tugrys. Jis nieko daugiau neturėjo, tiktai žirgelį. Kartą jis...

Buvo toks žmogus mažlaukis. Jis su savo pačia sulaukė tik vieną sūnų. Tas sūnus pradėjo augtie ne mėnesiais, ne metais, ale dienoms ir...

Gyveno viens tėvas, turėjo du sūnu. Viens buvo gers muzikantas, o antras – artojas. O kada tėvs numirė, nieko jiems neliko. Aina jiedu...

Rašyti komentarą

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (162)
Aureja