Vaikai > Pasakos > Pasaka apie lakštingalą...
 

Pasaka apie lakštingalą skardžiabalsę


2011 05 12 | Autorius: Administrator
 

— Nužudyti va šituos! — įsakė šachas, rodydamas karius.

Tuomet įsiterpė viziris.

— Jeigu kiekvieną dieną nukirsdinsite po keturiasdešimt galvų, — tarė jis, — mieste nebeliks žmonių. Įmeskite verčiau

šiuos karius į kalėjimą ir pastatykite kitą sargybą.

Karius nuvedė į kalėjimą.

O šachas turėjo tris sūnus.

Taigi vyresnysis sūnus sako šachui:

— Leiskite man šią naktį saugoti plataną. Aš pagausiu vagį ir atvesiu pas jus.

Šachas sutiko.

Iš vakaro vyresnysis sūnus atsigulė po platanu saugoti, bet vidunaktį užmigo.

Išaušus šachas atsibudo ir išvydo pro platano lapus žydrą prošvaistę didumo jau sulig kepuraite. Tuojau pat nuteisė šachas

vyresnįjį sūnų mirti.

— Dabar aš saugosiu! — pasisiūlė vidutinis šacho sūnus. — Jeigu nepagausiu vagies, nužudykit ir mane kartu su broliu!

Išėjo vidutinis sūnus saugoti platano ir taip pat užmigo.

Rytą šachas regi tarp lapų skylę — didumo jau sulig nemažu

paplotėliu.

Iš įtūžimo šachui kaip katei, užspringusiai lašiniais, iššoko akys kaktoje.

— Budeliai! — suriko jis, — pas mane!

Bet tuojau pat jauniausiasis sūnus ėmė prašyti tėvą:

— Leiskite man pasiimti lanką ir strėlių. Aš eisiu saugoti platano ir pašausiu vagį.

Šachas leido ir jauniausiajam sūnui.

Sutemus šachzadė pasiėmė lanką, įsidėjo strėlę, įtempė timpą ir taip stovėjo pasiruošęs, žvalgydamasis čia į dešinę, čia į kairę.

Vėlyvą naktį buvo beapimąs jį miegas. Išsitraukė šachzadė iš kišenės peilį, įsipiovė sau pirštą ir patrynė žaizdelę druska bei

pipirais. Skausmas išsyk miegus išvaikė.

Stovi šachzadė, laukia. Priešaušriu atskrido į plataną lakštingala skardžiabalsė. Jos snapas iš rubino, kojos — chrizolito,

>> 3 psl.
< < < Buvęs Puslapis 2 iš 15 >> Kitas

 
Taip pat skaitykite
  Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi šokdamos joms vienoms žinomą...

Seniai, labai seniai viename kišlake gyveno jaunuolis. Jis vadinosi Tugrys. Jis nieko daugiau neturėjo, tiktai žirgelį. Kartą jis...

Buvo toks žmogus mažlaukis. Jis su savo pačia sulaukė tik vieną sūnų. Tas sūnus pradėjo augtie ne mėnesiais, ne metais, ale dienoms ir...

Gyveno viens tėvas, turėjo du sūnu. Viens buvo gers muzikantas, o antras – artojas. O kada tėvs numirė, nieko jiems neliko. Aina jiedu...

Rašyti komentarą

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (162)
Greta Sipaviciute