Vaikai > Pasakos > Pasaka apie kazijų ir...
 

Pasaka apie kazijų ir samdinį


2011 04 18 | Autorius: Administrator
 

Pasaka apie kazijų ir samdinį

Ar buvo taip, ar nebuvo, tik žmonės šneka, kad kažin kada, labai seniai, netoli Zaamino gyvenęs jaunas samdinys. Jis darbavęsis pas turtingą ir vaidingą bajų. Bajus kabinėdavosi prie jo dėl kiekvieno menkniekio ir plūsdavo paskutiniais žodžiais.

Galų gale samdiniui įkyrėjo būti ujamam, ir jis išėjo iš bajaus, bet už darbą bajus jam nesumokėjo.

Tuomet samdinys nusprendė paskųsti bajų Zaamino kazijų

Nuėjo pas jį į namus.

— Ko tu, ar skųstis? — klausia kazijas.

— Skųstis, — atsako samdinys. — Bet mano byla, garbingiausias kazijau, tokia, jog papasakosiu ją tik jums vienam.

Kazijas iš karto suuodė, kad čia bus galima ką nors nusiglemžti, ir liepė visiems išeiti iš kambario.

— Na, dabar pasakok.

— Garbingiausias kazijau, — tarė samdinys, — kiaurus metus dirbau pas bajų ir dabar išėjau, o jis man algos už darbą

nemoka. Labai prašau jus, priverskite jį sumokėti!

— Kiek tau skolingas bajus?

— Už metus darbo — šešis šimtus sidabrinių. Bajus man nė varioko dar nėra davęs!

Kazijas paklausė:

— O kiek aš gausiu, jei sutvarkysiu šį reikalą?

— Aš vargšas žmogus, — atsakė samdinys, — bet jums, garbingiausiasis kazijau, ir dviejų šimtų sidabrinių nepašykštėsiu!

— Gerai, pagalvosime, — tarė kazijas. — Ateik čionai rytoj.

Kitą dieną bajus sužinojo, kad jo samdinys buvo nuėjęs skųstis, ir iš ryto atlėkė pas kaziją.

— Garbingiausiasis, — tarė bajus, — sako, kad buvusis mano samdinys įgrįstas jums su įvairiais skundais. Neklausykite

jo, gerbiamasis kazijau. Išmeskit už pakarpos šitą dykinėtoją! . .

— Aš pats žinau, ko man klausyti ir ką daryti! — nutraukė jo žodžius kazijas. — Verčiau sakyk, kiek man duosi, jeigu bylą

spręsiu tavo naudai?

— Šimtą sidabrinių!

— Maža!

— Du šimtus! . .

Nesuskubo kazijas ištarti, kad ir dviejų šimtų maža, tik staiga į namus įžengė samdinys.

>> 2 psl.
Puslapis 1 iš 3 >> Kitas

 
Taip pat skaitykite
  Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi šokdamos joms vienoms žinomą...

Seniai, labai seniai viename kišlake gyveno jaunuolis. Jis vadinosi Tugrys. Jis nieko daugiau neturėjo, tiktai žirgelį. Kartą jis...

Buvo toks žmogus mažlaukis. Jis su savo pačia sulaukė tik vieną sūnų. Tas sūnus pradėjo augtie ne mėnesiais, ne metais, ale dienoms ir...

Gyveno viens tėvas, turėjo du sūnu. Viens buvo gers muzikantas, o antras – artojas. O kada tėvs numirė, nieko jiems neliko. Aina jiedu...

Rašyti komentarą

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (192)