Vaikai > Pasakos > Nežinia
 

Nežinia


2011 03 24 | Autorius: Administrator
 

Nežinia

Kartą gyveno caras, vienui vienas — nevedęs. Pas jį tarnavo šaulys, vardu Andrejus.
Išėjo kartą šaulys Andrejus į medžioklę. Visą dieną vaikščiojo vaikščiojo po girią — nepasise­kė, nei paukščio, nei žvėries neužtiko. Buvo jau pavakarys, eina atgal — kremtasi. Žiūri — tupi medyje balandė purplė. ,,Nagi,— tarė,— nors šitą nušausiu.”
Šovė ir sužeidė ją — nukrito balandė nuo medžio ant juo­dos žemės. Paėmė ją Andrejus, norėjo nusukti galvą, įsidėti į krepšį.
O balandė sako jam žmogaus balsu:
— Nežudyk manęs, šauly Andrejau, nekirsk man galvos, pasiimk mane gyvą, parsinešk namo, patupdyk ant langelio. Tik žiūrėk — kai apims mane snaudulys, suduok užsimojęs de­šine ranka: susilauksi didelės laimės.
Nusistebėjo šaulys Andrejus: kas čia dabar? Pažiūrėti — tikra paukštė, o kalba žmogaus balsu. Parsinešė jis balandę namo, patupdė ant langelio, o pats stovi, lūkuriuoja.
Netrukus balandė pakišo galvą po sparneliu ir užsnūdo. Andrejus atsiminė, ką ji buvo sakiusi,— sudavė jai užsimojęs dešine ranka. Nukrito balandė ant žemės ir pavirto mergina, caraite Marja, ir tokia graži toji caraitė, kad nei sugalvosi, nei pramanysi, nebent tik pasakoje apsakysi. Sako caraitė Marja šauliui: -
—    Mokėjai mane laimėti, mokėk ir išlaikyti — neužtruk su puota ir vestuvėmis. Būsiu tau ištikima ir linksma žmona.

>> 2 psl.
Puslapis 1 iš 12 >> Kitas

 
Taip pat skaitykite
  Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi šokdamos joms vienoms žinomą...

Seniai, labai seniai viename kišlake gyveno jaunuolis. Jis vadinosi Tugrys. Jis nieko daugiau neturėjo, tiktai žirgelį. Kartą jis...

Buvo toks žmogus mažlaukis. Jis su savo pačia sulaukė tik vieną sūnų. Tas sūnus pradėjo augtie ne mėnesiais, ne metais, ale dienoms ir...

Gyveno viens tėvas, turėjo du sūnu. Viens buvo gers muzikantas, o antras – artojas. O kada tėvs numirė, nieko jiems neliko. Aina jiedu...

Rašyti komentarą

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (149)
Gabija