Vaikai > Pasakos > Pasaka apie bobą skrynioj
 

Pasaka apie bobą skrynioj


2011 03 01 | Autorius: Administrator
 

Pasaka apie bobą skrynioj

Sako, kaip kitąsyk prie baudžiavų žmonės buvo vietoj šunes, o tankiai ir apmainydavo žmones an šunų. Ale vienam dvare buvo labai baisus ponas. Žmones mušdavo įsmert, žmonės, baisiai mušami, turėjo sunkiai dirbtie. Sykį baudžiaunykai kuldami pradėjo šnekėt an pono, kad jis teip sunkiai laiko ir spaudžia. Ale kaip jis nor paklausyt, ką jie šneka, tai baudžiaunykai jausdami tuomsyk nieko nešneka. Tas pons mislia sau: kaip čia gali dažinot, ką jie terp savęs kalba? Jis ėmė skrynioj išpjovė skylę dugne, inguldė ponią ir nunešęs pas vyrus in kluoną ir sako: – Vyručiai, bijau pas save pinigus laikyt, atnešiau čia pas jus pastatyt – jūs pakavokit. Tie baudžiaunykai pastatė tą skrynią peludėj ir užmetė šiaudais. Kaip tas ponas nuvė, tie baudžiaunykai pradėjo vėl savo dainą varyt apė savo vargus. Toj ponia beklausydama pabaigė kantrybę – sako: – Dabar tai jau jum bus gana! Tie baudžiaunykai nusiminė. Sako: – N’o kas čia bus? Jie tuo pajėmė tą skrynią, nunešė in jaują ir tol rūkino, kol ta ponia jau neatsiliepė, o paskui nunešė atgal, pastatė peludėj. Vakare atėjo pons, sako: – Vyrai, bijau ant nakties čia pinigus laikyt – pajėmę nuneškit atgal in pakajus. Tie vyrai nunešė, pastatė ir išė prie savo darbo. Tas pons tuo atrakino skrynią ir jau klaus, ką jie šneka. O kad atdarė, žiūri – jau ponia išsižiojus. Tuo pons ėmė rėkt, kad ponia išvirto iš krėslo ir jau negyva. Ir teip gerai perėjo, da ir tie pats baudžiaunykai gau ruginės atsigertie an šermenų.


 
Taip pat skaitykite
  Tylus vakaras. Kažkuo kitoks, nei įprastas. Snaigės tyliai leidžiasi į gatvės žibintus, tarsi šokdamos joms vienoms žinomą...

Seniai, labai seniai viename kišlake gyveno jaunuolis. Jis vadinosi Tugrys. Jis nieko daugiau neturėjo, tiktai žirgelį. Kartą jis...

Buvo toks žmogus mažlaukis. Jis su savo pačia sulaukė tik vieną sūnų. Tas sūnus pradėjo augtie ne mėnesiais, ne metais, ale dienoms ir...

Gyveno viens tėvas, turėjo du sūnu. Viens buvo gers muzikantas, o antras – artojas. O kada tėvs numirė, nieko jiems neliko. Aina jiedu...

Rašyti komentarą

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (198)
Viktorija