Namai > Teisė > Tėvystės pašalpa
 

Tėvystės pašalpa


2011 06 30 | Autorius: Sodra
 

Tėvystės pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas

Tėvystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamasis uždarbis tėvystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2011 m. liepos mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas iš laikotarpiu nuo 2010-06-01 iki 2011-05-31 gautų draudžiamųjų pajamų.

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, 4 dydžių suma.

Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu (nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukanka vienas mėnuo) už darbo dienas. Jeigu apdraustasis pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka vienas mėnuo. Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Tėvystės pašalpa mokama įvertinus asmens draudžiamąsias pajamas, t.y. jeigu apdraustasis tėvystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ir jų dydis mažesnis už tėvystės pašalpą, jam mokamas šios pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos. >> 3 psl.

< < < Buvęs Puslapis 2 iš 4 >> Kitas

 
Taip pat skaitykite
Seime buvo priimtas Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimas, kuris nuo 2018 m. sausio 1 d. sudarys geresnes sąlygas slaugyti sergančius vaikus....

Lietuvos advokatūra gyventojams ketina teikti nemokamas teisines paslaugas. Tam tikslui svarstoma įsteigti Nemokamų teisinių paslaugų centrą.

Pastaruoju metu daug Lietuvos piliečių emigruoja į kitas Europos Sąjungos (ES) šalis, ten įsikuria, dirba, susilaukia vaikų, kurie...

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kuria įvedama prievolė visas...

Rašyti komentarą

 
bummm
2011-05-02 17:38:44
Laba diena , norėjau pasiteirauti. Jeigu moteris yra nesusituokusi su vyru ir su juo negyvena, taciau gimus vaikui zada duoti tevo pavarde ar tevas, gali tokiu atveju iseiti tevyste atostugu? Aciu
Viktorija
2009-08-28 20:20:39
laba diena noriu paklausti,ar gali mama nedirbti,o vyras eiti i tevystes atostogas
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (183)
mantvydas