Advokatė Giedrė Gabrielė Burbienė
 

Advokatė Giedrė Gabrielė Burbienė


 

faiste
2012-02-22 13:38:10
Sveiki, dukra yra 16 m ir gauna našlaičio pensiją. Esam registruoti Lietuvoje, tačiau mokinamės užsienyje oficialioje gimnazijoje jau metai laiko. Taip pat gauname našlaičio pašalpą Lietuvoje. Ar ne geriau būtų tvarkytis našlaičio pašalpą Vokietijoje, nes Lietuvoje jokioje mokykloje ji nėra registruota? Bijau,kad netektų grąžinti pinigus už laiką, kai ji mokosi Vokietijoje. Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Atsiprašau, tačiau tokiais klausimais nekonsultuoju.
viktorija
2012-02-01 15:06:44
Sveiki, viena auginu vaikutį. Jam yra 4 metukai. Pati esu nedirbanti. Prisiteisiau alimentus 250 Lt. Norėjau paklausti, kokią dabar alimentų sumą galima prisiteisti? Nes girdėjau, jog tokių sumų niekas nebemoka, o yra daug didesnė suma. Vaiko tėvas dirbantis. Ačiū.

Išlaikymo suma priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, tad kiekvienu atveju sprendžiama individualiai. Rekomenduojama, kad išlaikymo suma nebūtų mažesnė nei 400 Lt.
Beatrice
2012-01-19 19:01:43
Esu Lietuvos Respublikos pilietė, tačiau deklaravusi išvykimą iš Lietuvos ir jau 7 metus turiu pripažintą nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Anglijos Karalystėje. Šiuo metu laukiuosi, būsiu vieniša mama, o gimęs mažylis automatiškai bus pripažintas JK piliečiu, nes aš turiu nuolatinės gyvenamosios vietos JK patvirtinantį dokumentą (atitinkamos JK institucijos tai patvirtino). Būsimo sūnaus tėtis – Ispanijos pilietis, kuris šiuo metu emigruoja gyventi į JAV (bent jau taip sako). Norėjau pasitikslinti, ar aš nors ir būdama LR pilietė, bet mano nuolatinė gyvenamoji vieta yra JK, ir gimusiam sūnui suteikiama JK pilietybė, norėdama ieškoti vaiko tėvo JAV, turiu kreiptis tik į atitinkamas JK institucijas ir ieškotis advokato išmanančio tarptautinę teisę, kuris teismų pagalba pirma bandys ieškoti vaiko tėvo Ispanijoje (per policiją ir pan.), o neradus, bandys ieškoti tariamoje JAV (kur vaiko tėvas sako išvykstantis)? Manau, situacija surasti vaiko tėvą skamba šiek tiek beviltiškai?! Iš anksto dėkoju už bet kokį patarimą.

Taip, siūlau Jums susirasti advokatą, dirbantį su tarptautine teise, nes Jūsų pakonsultuoti negaliu.
jelena
2012-01-17 18:45:56
Laba diena, neseniai pagimdžiau vaiką, bet jo tėvas, kai tik sužinojo apie nėštumą su manim išsiskyrė. Ar tai gali būti traktuojama kaip moralinė žala? Dabar noriu prisiteisti alimentus (mes nebuvome vedę). Kokių dokumentų reikia? Vaiko gimimo liudijime vaiko tėvo nėra įrašyta.

Taip, tai gali būti traktuojama kaip žala, jeigu sugebėsite įrodyti palikimo faktą ir su tuo susijusias neigiamas pasekmes. Kad prisiteistumėte išlaikymą, pirmiausia turite nustatyti tėvystę.
Justina
2012-01-17 12:48:23
Laba diena, norėčiau pasiklausti, kur būtų galima išsiimti pažymą, kad esu netekėjusi? Buvau nuėjusi į Metrikacijos skyrių, sakė, tokias pažymas išduoda tada, kai norima ištekėti užsienyje už užsieniečio.

Tokią pažymą galite gauti Gyventojų registro tarnyboje, ji vadinasi šeimos sudėties pažymėjimas.
ieva
2012-01-14 11:29:53
Laba diena, mano situacija tokia, kad gyvenu su vyru (nesam susituokę), auginam metukų vaikelį, jam duota tėčio pavardė. Gyvenam su mažyliu jo bute, čia ir registruoti esam. Aš nedirbu, o jis išėjęs vaiko priežiūros atostogų (2metams). Gyvenimas kartu nebeįmanomas, bet neturiu jokių pajamų ir kur išeiti... Būkite gera, patarkit man ir pasakykit, kur turėčiau kreiptis ir ką daryti? Ar man priklausytų kokia socialinė pašalpa, kad sugebėčiau nuomoti butą ir išgyventi viena su vaikeliu? Ar jis turi atsisakyti atostogų, kad aš galėčiau viską tvarkytis? Ir kiek galėčiau gauti kaip vieniša, bedarbė mama su ikidarželinio amžiaus vaikeliu? Internete informacijos nerandu arba savo situacijai nieko konkretaus. Labai jums ačiū.

Pašalpų dydžio klausimu pakonsultuoti negaliu, teiraukitės Socialinės paramos skyriuje. Tačiau Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo vaikui priteisimo iš tėvo.
agne
2012-01-13 14:41:58
Laba diena, norėjau paklausti, kokių dokumentų reikia, kai nori kreiptis į vaikų išlaikymo fondą? Mano dukrai yra 5 metukai, su vaiko tėvu negyvename nuo pat vaiko gimimo. Yra priteisti alimentai - 400 Lt per mėnesį. Jis jau 4 metus atlieka bausmę Pravieniškėse, tad yra perduotas antstoliams. Esu viena, tad sunku išlaikyti dukrą už 52 Lt. Už darželį moku tik pusę kainos, tad noriu kreiptis į VIF. Ačiū už atsakymą.

Reikalingi dokumentai yra: 1. Nustatytos formos prašymą išmokai iš VIF gauti. Kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas. Prašymo formą galima rasti šiame puslapyje. Prašymas gali būti pildomas vietoje, pateikiant dokumentus; 2. Pareiškėjo Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio paso arba asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 3. Seniūnijos (savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos) arba kito savivaldybės administracijos padalinio (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms) išduotą pažymą apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 4. Seniūnijos (savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos) arba kito savivaldybės administracijos padalinio (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms) išduotą pažymą apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 5. Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo); 6. Vaiko gimimo liudijimą; 7. Jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas),- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės), jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas); 8. Jeigu
Vaida
2011-09-20 17:28:33
Laba diena, Norėjau pasiteirauti alimentų klausimu. Vyras tris mėnesius sirgo, už tą laiką vaikas negavo jam priklausančių pinigų, nes darbovietė Sodrai nenusiuntė reikalingo rašto. Buhalterija savo kaltę pripažįsta, bet sprendimą siūlo tik duoti juos į teismą. Gal yra koks kitas kelias susigrąžinti išmoką?

Jeigu išlaikymas yra priteistas teismo sprendimu, Jums išlaikymo įsiskolinimo prisiteisinėti nereikia, tiesiog nueinate į teismą ir išsiimate vykdomąjį raštą, prašyme nurodžiusi, kokio dydžio yra skola. Tada kreipiatės į antstolius, jeigu skolininkas geranoriškai skolos nepamoka.
asta
2011-09-11 15:05:14
Laba diena, norėjau paklausti, kai vaikai yra našlaičiai ir gyvena užsienyje, bet yra registruoti Lietuvoje. Ar jiems turi būti mokamos pašalpos?

Našlaičio pašalpą gauna mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai), taip pat mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005-07-01 buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai), bei nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų aukštųjų, profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir mokiniai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki šių mokyklų baigimo (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis šiose mokyklose, rugpjūčio 31 d.), bet neilgiau, negu jiems sukaks 24 metai. Taigi reikalavimo, susijusio su gyvenimu Lietuvoje, nėra, vadinasi, pašalpa turi būti mokama.
Arturas1234
2011-09-08 20:30:48
Labas vakaras, noriu paklausti, ar galima skirtis Lietuvoje, jeigu esi vedęs Anglijoje. Esu registruotas Lietuvoje, o jinai – ne.

Taip, galima, bet prieš tai santuokos sudarymą būtina legalizuoti Lietuvoje.
Renata
2011-09-06 10:50:36
Sveiki, turiu klausimų. Šiuo metu laukiuosi, po gimdymo norėčiau paduot vaiko tėvą, kad mokėtų alimentus. Kur turiu kreiptis? Kokių dokumentų reikia?

Pirmiausia, gimimo liudijime turi būti nurodyti visi vaiko tėvo duomenys, t.y. nustatyta tėvystė. Tada su ieškiniu kreipiatės į teismą. Tam reikia gimimo liudijimo, Jūsų finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų ir vaiko poreikius pagrindžiančių dokumentų.
ruta
2011-09-03 09:10:02
Laba diena, norėjau pasiklausti. Auginu 4 metukų dukrą, su jos tėvu negyvenu, jis vaikui pavardės nedavė, bet į liudijimą yra įrašytas kaip tėvas. Jis vaikui moka 200 Lt bendru susitarimu, aš esu valstybės išlaikoma, gaunu našlaičio pašalpą 520 Lt, nedirbu, mokausi. Ar galėčiau iš vaiko tėvo prisiteisti daugiau? Nes jo mokamų 200 Lt vaiko išlaikymui neužtenka, jis pats uždirba 800 Lt. ir mokėti daugiau atsisako.

Taip, teismas Jums turėtų priteisti didesnę sumą.
laimukelaimuke
2011-08-30 19:54:47
Sveiki, norėjau paklausti, dabar esu ant skyrybų slenksčio su vaikinu, jis tėvystę pripažinęs pirmajam vaikui (tuoj sueis 1 m. ir 6 mėn.), šiuo metu laukiuosi antro... Jis nedirba niekur, nebent kažkokie nelegalūs darbai... Stovi Darbo biržoje daugiau nei 1 m. Patarkit, kaip gauti išlaikymą iš vaikino ir kiek man teisiškai priklauso? Esu nedirbanti, mus išlaiko seniūnijos pašalpa. Ar kaip besilaukianti galiu gauti didesnius alimentus? Antrąjį, manau, pripažins, nes nesispjaudo... Tad kaip viską sutvarkyti, kad nenuskriaust mažųjų? Be galo ačiū.

Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo pirmajam vaikui siūlau kreiptis po to, kai gims antrasis, nes tai bus įrodymas, jog pasikeitė Jūsų turtinė padėtis. Tuo pačiu prisiteiskite ir išlaikymą mažiausiajam. Tai, kad tėvas neturi legalių pajamų, jo neatleidžia nuo pareigos išlaikyti vaikus, todėl teismas išlaikymą tikrai priteis.
Diana
2011-08-25 17:20:36
Laba diena, norėjau pasiteirauti, jei vaikui yra duota tėvo pavardė, tėvas tėvystę pripažino, bet šiuo metu nepadeda mums ir negyvena kartu. Ar yra galimybė pakeisti vaikui pavardę be tėvo sutikimo? Ačiū iš anksto.

Deja, bet būtinas tėvo sutikimas.
Kristina
2011-08-23 13:36:07
Laba diena, teisiuosi alimentus dėl vaikelio išlaikymo. Su dukrytės tėčiu nebuvom susituokę. Vaiką leidau matyti (kol dar nepriteisė alimentų), tačiau paskutinį kartą susitikus jis apkoliojo mane ir sulygino mano dukra vos ne su k... Labai supykau ir daugiau neleidžiu matytis, pasakiau, kad vaiką pamatys tik, kai priteis teismas lankymą. Ar teismo metu gali kilti problemų dėl šito dalyko? Vaikučio neatims iš manęs? (jai dabar 1 m. 3 mėn.)

Kol tėvo teisės nėra apribotos, abu tėvai turi lygias teises matytis ir bendrauti su vaikais, jeigu tai nekenkia vaiko interesams. Jeigu vaiko tėvas žemina Jus vaiko akivaizdoje, rašykite skundą vaiko teisių tarnybai, kad būtų nustatytas bent laikinas grafikas.
Gintarė
2011-07-28 15:43:15
Laba diena, norėjau paklausti. Iš vienos moters buvo atimtos tėvystės teisės, vaikai gyveno vaikų globos namuose Spengloje, dabar juos paėmė globoti jų pusseserė ir sako: kad jokios pašalpos už vaikus ji negauna. Norėčiau sužinoti daugiau apie tai.

Atsiprašau, tokiais klausimais nekonsultuoju.
inga
2011-07-25 21:52:21
Sveiki. Turiu tokį klausimėlį. Man mama dovanojo butą Lietuvoje. Mes su šeima gyvenam Anglijoje. Turim du vaikus: vienam 20, o kitam 16. Nusprendėme šį butą parduoti. Ar parduodant reikalingas mano vyro ar kitų šeimos narių sutikimas? Dėkoju už sugaištą laiką.

Kadangi turite nepilnametį vaiką, Jums reikalingas teismo leidimas.
andrius
2011-04-25 17:11:27
Sveiki, esu išsiskyręs. Teismas vaiką priteisė mamai, tačiau ji išvažiavus į užsienį, nesirūpino metus laiko. Ir štai grįžo ir pasakė išsivežanti vaiką į Angliją. Neva ateinantį penktadienį išskrenda. Kokios teisės priklauso man? Ar gali be mano leidimo išsivežti 3,5 m. vaiką?

Jeigu vaiko gyvenamoji vieta yra oficialiai teismo sprendimu nustatyta su mama, gali. Jeigu manote, kad tai pakenks vaiko interesams, turite teisę kreiptis į teismą.
arturas
2011-04-18 15:24:13
Laba diena, mano tėvai yra išsiskyrę ir aš noriu sužinoti. Mane priteisė gyvent pas mamą, o aš su tėvu noriu vykti į užsienį. Ar reikia iš mamos gauti sutikimą?

Jeigu esate nepilnametis, reikia.
Ginte
2011-04-12 12:51:55
Laba diena, norėjau paklausi esu dar neišsituokusi, vyksta skyrybų procesas jau treti metai (dėl buvusio vyro kaltės teismai vilkinami). Dabar laukiuosi vaikelio nuo kito vyro. Kaip reikės užregistruoti vaikelį, jei jis kito vyro?

Kai vaikas gimsta praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo gyvenimo skyrium pradžios arba po santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, ar po vyro mirties, kaip vaiko tėvas pripažįstamas buvęs vaiko motinos sutuoktinis. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą teisme.
Regina
2011-04-12 12:22:02
Sveiki, norėjau paklausti. Aš su pirmuoju vyru esu išsituokusi, nepraėjo 30 dienų kaip su kitu vyru susilaukėm naujagimio. Vaiką reikia įregistruot iki 3 mėn. nuo gimimo. Mums liko 1 mėn. Kokiu keliu reikia greičiau tvarkyt dokumentus ,kad vaikui išsiimt gimimo liudijimą. Ačiū.

Jeigu vaikas gimė išsituokusiai motinai po santuokos pabaigos nepraėjus trims šimtams dienų, vaiko motina, jos buvęs sutuoktinis ir vyras, pripažįstantis save gimusio vaiko tėvu, turi teisę paduoti teismui bendrą pareiškimą, prašydami vaiko tėvu įrašyti vyrą, pripažįstantį save vaiko tėvu. Teismo nutartimi patvirtinus tokį bendrą pareiškimą, kaip vaiko tėvas įrašomas ne buvęs motinos sutuoktinis, o vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.
Vida
2011-04-11 01:22:43
Sveiki, su savo vyru gyvenu jau 9 metus, treti eina kai susituokėme, turime dvi dukrytes - aštuonių ir penkių su pusę metukų. Tačiau mes jau ketvirtas mėnuo, kai nebegyvename kartu ir mergaitėms neskyrė jokio išlaikymo. Praeitų metų 6 mėn., prisiteisiau alimentus, tačiau jis nė karto nemokėjo priteisto išlaikymo. Šiuo metu (antra savaitė) esu išvykusi į Airiją ieškoti darbo, nes per paskutinį laikotarpį susikaupė nemažai skolų ir man jau sunku čia pragyventi. Mergaites prižiūri krikšto mama, tačiau išvykdama nesutvarkiau dokumentų dėl jų laikinos globos. Mane domina šie klausimai: kur ir kaip galiu išsireikalauti alimentus, kurių buvęs vyras nemokėjo ir nemoka? Ar yra įmanoma kaip nors paduoti prašymą skyryboms man esant kitoje šalyje? Ar gali kilti kokių problemų, kad išvykdama nesutvarkiau dokumentų dėl vaikų laikinos globos? Jei taip, tai norėčiau žinoti, kaip būtų galima tai išspręsti, nesudarant didesnių problemų?

Jeigu išlaikymą jau esate prisiteisusi, tereikia išsiimti vykdomąjį raštą teisme ir kreiptis pas antstolį. Prašymą paduoti galite per advokatą. Taip, problemų gali kilti, nes vaikai liko be įstatyminio globėjo. Siūlau kreiptis į vaiko teisių apsaugos tarnybą, kad būtų nustatyta laikina globa su krikšto mama.
Agne
2011-04-09 11:14:13
Laba diena, noriu paklausti. Norėčiau iš mamos prisiteisti sesers globą, nes mama nesilaiko savo pažadų ir niekaip nenustoja gerti. Kai aš su broliu buvome maži, niekas negalvojo apie mūsų gerovę. Nesenai susiradau darbą ir nusprendžiau, kad gana kankinti ir save, ir jaunesnę seserį gyvenant su tokia mama. Ar įmanoma man kaip nors gauti sesers globą? Anksčiau mama buvo papuolusi į vaikų teises dėl manęs ir brolio. O dabar kartais namus aplanko socialinė darbuotoja, bet niekada neranda mamos namie nei blaivios, nei girtos.

Jeigu Jūs esate pilnametė, taip, galite.
Vilma
2011-04-07 16:33:02
Laba diena, norėjau paklausti. Esu skoloj bankui, bankas perdavė mane antstoliams, antstoliai užblokavo mano sąskaitas. Šiuo metu esu bedarbė, auginu dvi dukrytes – vienai yra 7 mėn. ir vaiko priežiūros atostogoms yra išėjęs mano vyras. Dabar gavom iš antstolių laišką, kad yra areštuotos mano vyro banko sąskaitos, vyras šiuo metu gauna išmokas iš Sodros už vaiko priežiūrą. Ar antstoliai gali atimti šiuos pinigėlius už vaiką? Ir dar norėjau pasidomėti: aš paskolą buvau pasiėmusi, kai buvau vieniša, viską mokėjau laiku, bet dabar, kai esu netekusi darbo neišgaliu susimokėti. Šiuo metu esu ištekėjusi ir antstoliai neatsižvelgia, kad paskola buvo paimta kai buvau vieniša. Jie dabar blokuoja mano vyro sąskaitas.

Antstoliai neturi teisės išieškoti iš gaunamų pašalpų. Jeigu paskola paimta iki santuokos, tai negali būti išieškoma iš Jūsų sutuoktinio turto, išskyrus iš Jūsų dalies bendrame šeimos turte.
daiva
2011-04-07 12:15:34
Laba diena, norėjau paklausti. Esam su vyru išsiskyrę 5 m. Alimentų jis nemoka. Alimentus gaunu iš vaikų išlaikymo fondo. Jis vaikui nuperka gimtadienio ir kaledines dovanas. Tai ar dovanos skaičiuojasi kaip alimentai vaikui?

Ne, nesiskaičiuoja.
Monika
2011-04-06 11:47:34
Sveiki, vyras iš pirmos santuokos turi 3 m. dukrą. Dėl didelių nesutarimų su buvusia žmona, kreipėsi į teismą dėl: 1. vaiko gyv. vietos nustatymo pagal adresą (deklaruotos/faktinės gyv. vietos). Skiriantis į dokumentą tiesiog buvo įrašyta, kad vaikas gyvena su motina. Tačiau dabar dėl to kyla nesklandumų, kadangi vaiko buvimo vieta pasikeitė (faktinė gyv. vieta) ir nuo tėvo ji atkakliai slepiama. 2. jeigu vaika žada išvežti kažkur daugiau nei 3 paroms, kad raštiškai tėvui apie tai praneštų. Jis neriboja vaiko judėjimo laisvės, tiesiog taip nori būti visada informuotas, kur jo vaikas. 3. dėl pasimatymų su vaiku - kas antrą savaitgalį ir kas antras šventes, atsižvelgiant į tėvo darbo grafiką. Motinos atsakymas į ieškinį: 1. neteisėta nurodinėti konkretų adresą (faktinę gyvenamąją vietą). 2. neteisėta ir nepagrįsta raštiškai informuoti tėvą apie vaiko buvimo vietą, jeigu jis kažkur išvežamas daugiau nei 3 paroms. 3. tačiau neprieštarauja pasimatymams, bet nori nustatyti pasimatymus - kas antrą šeštadienį arba sekmadienį. Dėl pasimatymų savaime suprantama, kad taip ji pažeis vaiko teisę į globą ir bendravimą su abejais tėvais. O kaip dėl faktinio gyv. adreso įrašymo į tą povedybinę sutartį ir dėl raštiško perspėjimo, kur vaikas išvažiuoja ilgesniam laikui? Ar tai teisėta? P.S. Mačiau pati tokias sutartis povedybines, kur parašyta, kad vaikas gyvena su motina tam tikru adresu.

Greičiausiai teismas atsisakys nustatyti vaiko gyv. vietą konkrečius adresu, o kas liečia informavimą, tai teisėtas reikalavimas.
Giedrė
2011-04-01 20:12:26
Gyvenau su draugu Anglijoje, gimė dukrytė, jai dabar 9 mėn, susituokę nebuvom. Dukra turi jo pavardę. Grįžau į Lietuvą, draugas mus padavė Anglijoje vaikų teisėms, kad aš neteisėtai išsivežiau dukrą. Ar galėčiau vaiko globą nusistatyti Lietuvoje ir ar galiotų ta nutartis Anglijoje?

Šiaip jau jeigu vienoje valstybėje yra užvesta byla dėl to paties dalyko, kitos valstybės teismas neturėtų nagrinėti tokios bylos. Tačiau, jeigu bylos dalykas ne tas pats, žinoma, Jūs kreiptis galite. Priimtą sprendimą reikės legalizuoti, tada jis bus vykdomas ir Anglijoje.
Agne
2011-03-03 23:18:10
Sveiki, norėjau paklausti! Mes su ex nebuvome susituokę, dabar padaviau alimentus prisiteisti, jam paskirs vaiko lankymą, padarėm DNR analizę ir dabar laukiam teismo. Vaikas turi mano pavardę ir aš planuoju išsivežti sūnų gyventi į kitą šalį. Klausimas būtų toks, ar iš tėvo reikia iš notaro patvirtinto raštiško sutikimo, ar reikia pasą daryt? Vaikui 6 mėn., turim tik gimimo liudijimą. Ačiū.

Norint išsivežti vaiką į užsienį, pasas reikalingas. Jeigu gimimo liudijime dar nėra tėvo duomenų, sutikimo nereikia. Jeigu tėvystė jau bus nustatyta, sutikimo reikės. Arba turite prašyti teismo, kad nustatytų vaiko gyv. vietą su Jumis, tuomet galėsite vežtis vaiką be tėvo sutikimo.
inga
2011-03-03 15:40:27
Sveiki, turiu tokį klausimą. Ar galima kokiu nors būdu sutvarkyti tėvystę, jei motina nežino, kas yra vaiko tėvas. Metrikuose jis nenurodytas. Buvo, kaip sakoma, “jaunystė kvailystė” ir tėvo nėra. Dabar kreipiantis dėl pašalpų yra reikalaujama prisiteisti alimentus, bet to padaryti suprantama nėra galimybės. Gal ir nesuprantamai suformulavau klausimą, bet nežinau, kaip čia tokią situaciją nupasakoti. Ačiū.

Tėvystę galima nustatyti tik pateikus tėvystės pripažinimo pareiškimą, jeigu pats tėvas pripažįsta tėvystę, arba teismo sprendimu. Abiem atvejais yra būtina žinoti asmens, kuris galimai yra tėvas, duomenis.
Valentina
2011-02-11 10:25:43
Laba diena, norėčiau paklausti, turių draugą albaną, noriu susituokti Lietuvoje. Pati esu lietuvaitė. Kokių dokumentų reikia pristatyti mano būsimam vyrui, kad galėtume susituokti Lietuvoje. Jis yra nevedęs, o taip pat ir aš netekėjusi.

Į tokį klausimą Jums gali atsakyti civilinės metrikacijos darbuotojai.
Alina
2011-02-10 00:40:19
Sveiki, viena auginu dukrytę 1,3 metukų. Dukrytė turi mano pavardę, negauname alimentų, gaunu tik motinystės pašalpą 580 Lt iki rugsėjo mėnesio, už vaiką negaunu pašalpos. Ar mums priklauso socialinė pašalpa, ir kokia tai būtų? Taip pat noriu paklausti, ar galėčiau prisiteisti alimentus iš dukrytės tėčio ir neužrašyti tėčio pavardės dukrytei? Ar galėčiau daryti pasą vaikui norint važiuoti į užsienį be vaiko tėčio sutikimo. Vaiko gyvenamoji vieta registruota su manim, turto neturiu nuosavo, gyvenu pas tėvus.

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 12 straipsnis nustato išmokos vaikui skyrimą ir mokėjimą nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos (97,50 Lt) dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (525 Lt) dydžio. Išlaikymą prisiteisti galite, tačiau pirma teisme turite nustatyti vaiko tėvystę, kad vaiko gimimo liudijime būtų įrašyti tėvo duomenys. Jeigu bus nustatyta tėvystė, tėvo sutikimo reikės, nebent teisme oficialiai nusistatysite vaiko gyvenamąją vietą su Jumis, tada nebereikės.
Povilas
2011-02-06 16:58:38
Laba diena, esu vyras turintis dar metų neturinčią dukrą. Su dukros motina nesam susituokę. Po dukros gimimo ji atėjo gyventi pas mane. Dukrai daviau savo pavardę ir užregistravau dukrą bei motiną, kur gyvenu. Noriu jūsų paklausti, ar gali motina man nežinant išregistruoti ir priregistruoti senoje buvusioje, jos gyvenamoje vietoje ? Ir nuo ko skaičiuojama vaiko išlaikymo suma? Kiek turėčiau mokėti, jei dar turiu iš kitos santuokos nepilnametį sūnų?

Manyčiau, kad jeigu mama, keisdama nepilnamečio vaiko deklaruotą gyv. vietą, keitė taip pat ir savąją, ji galėjo tai padaryti Jums nežinant. Išlaikymo suma priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties. Šiuo metu minimumas yra 400 lt, ši suma gali būti mažinama atsižvelgiant į kitų išlaikytinių skaičių.
Jurgita
2011-02-04 18:56:22
Sveiki, turiu vaikelį, jam 1 m. ir 2 mėn. Su vaiko tėvu kartu nebegyvename, susituokę nebuvom, bet vaikas turi tėvo pavardę. Gaunu 660 Lt motinystės pašalpą, vaiko tėvas moka po 200 Lt vaikui savo noru. Norėčiau sužinoti, ar galėčiau dar gauti kokią pašalpą iš valstybės? Nes pinigėlių neužtenka. Neužilgo vaikas jau eis į lopšelį darželį, ar galėčiau gauti kokių lengvatų darželiui? Iš anksto dėkoju Jums už atsakymą.

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 12 straipsnis nustato išmokos vaikui skyrimą ir mokėjimą nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos (97,50 Lt) dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (525 Lt) dydžio. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1482 patvirtintame „MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS“ APRAŠE NUMATYTA: 8. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 20 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu šeima į darželį leidžia 2 vaikus. 9. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu: 9.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 9.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą; 9.3. tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą, p
kristina.g
2011-02-04 10:41:20
Sveiki, turiu tokį klausimėlį. Su vyru oficialiai esu išsiskyrusi, bet gyvenam kartu. Jam yra priteisti elementai jau dvejus metus, norėčiau juos nutraukti ir panaikinti. Ar tai įmanoma ir kur reikėtų kreiptis. Dėkoju iš anksto.

Atsisakyti išlaikymo Jūs neturite teisės, nes išlaikymas yra priteistas ne Jums, o vaikui, tad atsisakydama išlaikymo vaiko vardu Jūs pažeidžiate jo teises. Jeigu Jums pakanka savų lėšų išlaikyti vaikui, tiesiog gražiuoju su vyru susitarkite, kad pinigų iš jo šiuo metu neimsite, o jeigu išieškojimas perduotas antstoliams, paprasčiausiai atsiimkite vykdomąjį raštą.
ligita
2011-02-02 13:23:01
Sveiki. Vyras turi nesantuokinį sūnų, 2003 m. jam priteisti alimentai po 2005 Lt. O dabar santuokoje turim 2 vaikučius: vienam 6 m., o antram 11 m. Atėjo ieškinis iš teismo, reikalaujantis mokėti 700 Lt ir dar dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ieškinio suma 360 Lt. Mes gyvename Ispanijoje, abudu bedarbiai, gauname pajamas iš Darbo biržos. Ar gali jo buvusi draugė reikalauti didesnių alimentų, jei ir taip mes vos verčiamės, o dar mūsų būsto paskola 500 eu. Mes jokių pašalpų negauname, turime išlaikyti du vaikus. Kur mums kreiptis tokioje situacijoje. Didelis ačiū.

Buvusi draugė turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, nes tokią teisę numato įstatymas, bet ar teismas tą dydį pakeis, priklausys nuo daugelio aplinkybių. Išlaikymo dydį lemia ne tik tėvų turtinė padėtis, bet ir vaiko poreikiai. Jeigu vaikui atsirado specifinių poreikių, tai jau yra pagrindas kreiptis į teismą. Tad teismas, priimdamas sprendimą, šiuo atveju analizuos Jūsų turtinę padėtį, vaiko poreikius, išlaikytinių skaičių ir pan. Jums šiuo metu reikalinga rinkti įrodymus apie tai, kad Jūsų turtinė padėtis po teismo sprendimo priėmimo ne pagerėjo, o priešingai, pablogėjo, taip pat įrodinėti, kad galimai vaiko poreikiai nepasikeitė.
Neringa
2011-01-29 22:13:23
Laba diena. Mano pažįstama laukiasi vaikelio, tėvas vaiko nepripažįsta, kai tik sužinojo, kad laukiasi dingo kaip į vandenį. Ji gyvena dabar užsienį, darbo neturi. Nori prisiteisti alimentus, bet vaiko tėvas nėra Lietuvoje registruotas. Gal galit patarti kaip surast tokį reiktų?

Kaip rasti tėvą fiziškai, aš Jums patarti negaliu, tačiau galiu trumpai papasakoti apie procesinių dokumentų įteikimo galimybes. Pagal LR CPK 129 straipsnį, jeigu šaliai, kurios gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, taip pat šaliai, kuri neturi jai atstovaujančio organo, turi būti įteiktas ieškinio nuorašas arba kiti procesiniai dokumentai, sukeliantys būtinumą ginti šios šalies teises, iki jos gyvenamosios ar darbo vietos paaiškėjimo arba atstovo įstojimo į procesą, minėti dokumentai gali būti įteikiami kuratoriui, kurį paskiria bylą nagrinėjantis teismas suinteresuotos šalies prašymu. Teismas paskiria kuratorių, jeigu suinteresuotas asmuo įrodo, kad adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos arba jei šalis neturi jai atstovaujančio organo. Bylose dėl išlaikymo priteisimo, taip pat bylose, susijusiose su šiomis bylomis, teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą, t.y. teismas skelbia atsakovo paiešką per policiją, jei ieškovas įrodo, kad jis ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti. Tais atvejais, kai atsakovas yra užsienio valstybėje, teisminių dokumentų jam įteikimą reglamentuoja atitinkami tarptautinės teisės aktai. Įteikimas Europos Sąjungos valstybėje narėje reglamentuojamas 2000 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentu „Dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse“ (EB) Nr. 1348/2000. Pagal šio reglamento 2 straipsnį, valstybės narės paskiria valstybės tarnautojus, institucijas ar kitus asmenis, kompetentingus perduoti teisminius ar neteisminius dokumentus, įteiktinus kitoje valstybėje narėje, taip pat subjektus, kompetentingus gauti teisminius ar neteisminius dokumentus iš kitos valstybės narės. Teisminių dokumentų įteikimas vykdomas per šias valstybių narių paskirtąsias institucijas. Dokumentų ir visų kitų išsiųstų raštų nereikia legalizuoti ar taikyti jiems bet kokį kitą lygiavertį formalumą. Kitose valstybėse teisinių dokumentų
Ingrida
2011-01-29 13:29:14
Laba diena, mano vaiko tėvas yra įkalinimo įstaigoje Lietuvoje. Aš pati gyvenu Anglijoje ir čia gims mūsų vaikelis, bet tėtis nori duoti savo pavardę, nors yra neišsituokęs su ankstesne savo žmona. Nuo ko man reikėtų pradėti viską tvarkyti, kad vaikui būtų suteikta ne mano, o tėčio pavardė? Ačiū.

Šiuo atveju vaiko tėvas turėtų susisiekti su notaru, kad šis atvyktų į įkalinimo įstaigą ir patvirtintų tėvystės pripažinimo pareiškimą. Tai reiškia, kad ir Jūs turėtumėte dalyvauti šioje procedūroje. Yra galimas tėvystės pripažinimas ir be motinos sutikimo, tam tėvas turi kreiptis į teismą. Pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo patvirtina teismas šiais atvejais: - jei vaiko motina yra mirusi, - jei vaiko motina yra neveiksni, - vaiko motina dėl kitų priežasčių negali paduoti pareiškimo pripažinti tėvystę su vaiko tėvu, - tėvystės pripažinti nesutinka nepilnamečio ar ribotai veiksnaus vyro, laikančio save vaiko tėvu, tėvai ar globėjai (rūpintojai), - raštiškai sutikimo nepatvirtina vaikas, kuriam yra suėję dešimt metų. Tačiau šiais atvejais teismas turi iš vaiko tėvo pareikalauti įrodymų, patvirtinančių tėvystę.
asta
2011-01-26 18:34:06
Viena auginu 11 m dukrą. Tik dabar atlikus DNR tyrimą tėvas sutinka mokėti 400 Lt. Ar ką galima iš jo išsireikalauti už 11metų?

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus išlaikymo įsiskolinimą teismas priteisia ne daugiau kaip už 3 metus.
Aurelija
2011-01-26 13:31:11
Laba diena, noriu jūsų paklausti. Viena auginu dukterį 14 metų, kur reikia kreiptis jog gaučiau pažymą, kad aš ją auginu viena. Tiesa, gyvenu kaime - gal kreiptis į apylinkę?

Pažymas apie šeimos sudėtį išduota seniūnijos arba Gyventojų registro tarnyba.
adrija
2011-01-24 19:52:02
Auginu sūnų 6 metuku, su vaiko tėvu esu išsituokus. Per skyrybas pasirašiau, kad vyras sūnui skirs 150 litų per mėn. iki pilnametystės. Kur galiu kreiptis dėl didesnių alimentų? Šiuo metu jis yra išvykęs į UK. Ačiū.

Jums su ieškiniu dėl išlaikymo dydžio pakeitimo reikia kreiptis į teismą.
Aušra
2011-01-23 22:05:07
Laba diena, esu ketvirtam kurse dieninio skyriaus studentė, baigiu mokslus birželio 30 d. Man gimdyti rugpjūčio 5 d. Ar aš gausiu kokias nors motinystės pašalpas? Ačiū.

Dėl pašalpų mokėjimo Jums reikia kreiptis į Socialinės paramos centrą.
gabriele
2011-01-21 17:20:04
Sveiki, norėjau paklausti: vaiko tėvas moka alimentus, pagal teismo sprendimą 500 Lt., tačiau jau po kelių mėnesių sūnui sueis 18 metų. Kad pratęsti alimentų mokėjimą, kiek teko girdėti, sūnus pats turės iš naujo duoti tėvą į teismą dėl alimentų. Sakykit, kokius dokumentus reikia pristatyti ir prieš kiek laiko, kad nenutrūktų mokėjimas ir ar teismas priteis tokią pat sumą? P.S. pamiršau paminėti, kad šiuo metu mokosi 11 klasėj ir dar liko 1 metai mokytis vidurinėj.

Kadangi sūnus dar nebaigęs vidurinės mokyklos, teismas išlaikymą, iki kol jis baigs vidurinę mokyklą, tikrai priteis. Kreiptis su ieškiniu turi pats sūnus, nes jis jau pilnametis, tą gali daryti iš karto, kai tik jam sueina 18 metų. Kokią sumą teismas priteis, priklausys nuo to, kokius sūnus įrodys savo būtinus poreikius ir kokia yra tėvo turtinė padėtis. Prie ieškinio reikia pridėti pažymą iš mokymosi įstaigos, apie lankomus užsiėmimus, būrelius, bent dalį kvitų apie kitus būtinus poreikius poreikius.
Regina
2011-01-21 10:17:09
Laba diena, Kai skyrėmės su vyru, vaikas liko gyventi su manimi, mama. Tuo laiku jam priteisė 125 Lt dydžio išlaikymą, kiekvieną mėnesį. Nuo to laiko praėjo jau 8 metai. Vaiko poreikiai auga. Noriu paklausti, kokio dydžio galečiau prašyti alimentų? Kiek žinau, vaiko tėvas dabar bedarbis, tačiau yra sveikas ir gali dirbti, bet nenori. Taip pat kyla antras klausimas. Jei vaiko išlaikymas -125Lt, o vaikas gauna 120Lt, tai jau skola ar ne?

Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo. Šiuo metu minimalus išlaikymo dydis vienam vaikui yra 400 Lt. Kadangi priteista 125 lt, o moka po 120 Lt, tai jau yra skola.
Irma
2011-01-15 19:33:47
Labas, esu našlaitė gaunu soc. pašalpa 520 Lt., studijuoju kolegijoje, bet šiuo metu laukiuosi, nesu susituokus. Ar man gimus vaikui nutrauks soc. pašalpą? Kokia pašalpa bus mokama gimus vaikui - 90 Lt. ar daugiau?

Dėl pašalpų mokėjimo siūlau kreiptis į Socialinės paramos centrą.
jurgita
2011-01-09 20:53:31
Laba diena, Norėjau jūsų paklausti. Ar galima paduoti pareiškimus į metrikaciją, jei turiu iš pirmos santuokos pavardę vyro? Ar reikia pasikeisti pavardę į mergautinę, kad galėčiau tuoktis antrą sykį. Beje, gyvenu Anglijoj. Ačiū jums labai.

Kaip supratau, Jūs nutraukdama santuoką pasirinkote likti su buvusio sutuoktinio, ne mergautine pavarde. Tad ir kreipiatės su tokia pavarde, kokią turite, nieko keisti nebereikia.
ERNESTA
2011-01-07 21:35:28
Sveiki, noriu jūsų pasiteirauti. Teisiuosi elementus, man advokatas susakė kokių reikia dokumentų - tai visus nunešiau, bet nesuprantu, kam reikia jam vaiko tėvo pažymos apie darbo užmokestį ir darbo sutarties? Mes nevedę, o be to jis jau keletą mėnesių nebedirbo ir išvažiavo į užsienį. Ar įmanoma prisiteist be tu pažymų?

Sprendžiant išlaikymo priteisimo vaikui klausimą, teismas turi turėti visus duomenis apie abiejų tėvų turtinę padėtį, gaunamas pajamas. Jeigu šitų pažymų Jūs nepristatysite, o greičiausiai taip ir bus, nes tokias pažymas gali pateikti tik pats atsakovas, jas iš Sodros išreikalaus pats teismas.
VAIDA
2010-11-04 09:48:12
Sveiki.Vyras turi nesantuokinę dukrą, 2003 m. jam priteisti alimentai po 125 Lt. Savo noru šiuo metu jis moka 200 Lt, o dabar santuokoje turim 2 vaikučius: vienam 6 m., o antram 7 mėn. Jo pajamos į rankas 920 Lt. Ar gali jo buvusi draugė reikalauti didesnių alimentų, jei ir taip mes vos verčiamės, o dar mūsų būsto paskola 500 Lt. Aš už vaikutį gaunu 1000 Lt.

Jeigu iš esmės pasikeitė vaiko poreikiai, jam reikia specialių poreikių ar iš esmės pasikeitė vieno iš tėvų turtinė padėtis, teismas išlaikymo dydį gali pakeisti.
Inulia
2010-10-24 12:19:57
Laba diena, esu ištekėjusi, bet dėl tam tikrų aplinkybių turėjau palikti savo pavardę. Praėjo jau 1 metai ir dabar norėčiau pakeisti savo pavardę į vyro, tai norėčiau paklausti, kur reikia kreiptis? Ir kaip vyksta ši procedūra? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Pasikeisti pavardę galite, procedūra ir reikalingi dokumentai yra nurodyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Įsakyme Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo NR. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės patvirtinimo“ pakeitimo (2008 m. spalio 29 d. Nr. 1R-415).
oksana
2010-10-13 23:02:22
Laba diena, noriu paklausti, ar našlaičių pašalpa mokama 50%? Mano mama negauna jokios pašalpos, gyvena kaime, Mažeikių rajone su sesute, kuriai 14 metų. Tėvelis miręs jau treji metai.

Šalpos našlaičių pensija skiriama mirusio arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams (įvaikiams), kurie yra: 1) Nesukakę 18 metų; 2) Sukakę 18 metų ir mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresni negu 24 metų; 3) Sukakę 18 metų ir yra pripažinti neįgaliais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 18 metų, jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus. Šalpos našlaičių pensijos dydis: po 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Kai teisę gauti šią pensiją turi 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 bazinės pensijos skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis. Įvertinti, kokio dydžio pašalpa priklauso Jūsų atveju, gali tik socialinių išmokų skyriaus specialistai.
Giedre
2010-10-13 18:54:07
Sveiki. Auginu 1.5metų vaiką. Anksčiau gaudavau aš ir vaikas socialinę pašalpą nepasiturinčiom šeimoms. Ar aš turiu teisę ją gaut dabar, jei mano vyras (ne vaiko tėvas) įkalinimo įstaigoje. Aš niekur nedirbu, auginu vaiką, vaiko tėvas išlaikymo neskiria, nors priteistas. Gaunam tik 97 Lt. Ar bent kokių lengvatų yra? Ačiū.

Socialinė pašalpa ir kompensacijos skiriamos šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui tuomet, kai šeimos (vieno gyvenančio asmens) turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, o vieno šeimos nario vidutinės mėnesio pajamos neviršija nustatyto valstybės remiamų pajamų (VRP - 350 Lt/mėn.) dydžio socialinei pašalpai gauti ir kiekvienas šeimos narys (vienas gyvenantis asmuo) atitinka tam tikras, teisės aktuose numatytas sąlygas paramai gauti, pvz.: bedarbis ne trumpiau kaip 6 mėnesius įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje arba gaunantis nedarbo draudimo išmoką ar mokymosi stipendiją; asmuo (tėvas) namuose augina nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 3 metų ir kt. Įvertinti, ar Jūsų šeima atitinka teisės aktuose nurodytas sąlygas piniginei socialinei paramai gauti, gali tik socialinių išmokų skyriaus specialistai.
1
 
 
 


grįžti - Advokatė Giedrė Gabrielė Burbienė


 
 
Klausti

 
 
 
 

 
Šiandien gimtadienius švenčia (173)
Viktorija