Helovino žaidimai ir pokštai


2011 10 25 | Autorius: parengė L.Barzdaitienė, 123rf nuotr.

Helovino žaidimai ir pokštai

Linksmas siaubų vakarėlis – tai anaiptol ne oksimoronas (meninė priemonė, kai kas nors nusakoma vienas kitam prieštaraujančiom sąvokom), o tikrų tikriausias Helovinas. Kad jūsų šventė būtų nepamirštama – pasirūpinkite šiurpiai smagiais žaidimais!

 

Siaubo kambarys

 

Pokšto vedantysis leidžia žaidėjams traukti burtus, kokia eilės tvarka jie eis į siaubo kambarį. Tokį kambarį galima įrengti vonioje. Žaidėjai užeina į kambarį po vieną, su vedančiuoju. Ten gauna užduotį – riksmu užgesinti žvakę. O išeidamas prisiekia neprasitarti likusiems žaidėjams, ką matė kambaryje.

 

Juokingiausia, kad girdėję riksmus iš vonios, kiti žaidėjai bijo užeiti į „siaubo kambarį“.

 

Pokšto pabaigoje prizas skiriamas balsingiausiam žaidėjui. Arba drąsiausiam, kuris, nepaisydamas kitų svečių riksmų, pats veržėsi į siaubo kambarį.

 

Vampyrų kelias

 

Jums prireiks kiek galima daugiau didelių kartoninių dėžių. Sudėkite jas kambaryje taip, kad dėžės sudarytų taką. Žaidėjus į kambarį veskite po vieną, užrištomis akimis, basomis kojomis. Tegul žengia į kiekvieną dėžę.

 

O dėžėse prikraukite kuo įvairesnių „šiurpių“ paviršių: šlapio kailio, suglamžytų laikraščių, traškančių plastikinių maišelių, sausų lapų, jei tarp dėžių pasitaikys ir didelis plastikinis dubuo – pripilkite į jį truputėlį vandens ir įmeskite ledukų.

 

Aštrūs pojūčiai einant tokiu keliu – garantuoti!

 

Tarp mūsų – Mirtis!

 

Visi žaidėjai traukia po popierėlį. Ant vieno jų nupieštas kryžius. Žaidėjai, nieko nesakydami, žvilgteli kiekvienas į savo popierėlį ir jį paslepia. Tada visi eina į tamsų kambarį. Mirtis (žaidėjas, kuriam teko popierėlis su kryžiumi) prieina prie aukos ir uždeda rankas jai ant pečių. Kai tik auka pajunta Mirties prisilietimą, turi suvaitoti ir kristi ant grindų. Taip žaidėjų lieka vis mažiau ir mažiau. Paskutinysis likęs „gyvas“ laimi.

 

Klajojanti ugnis

 

Jums prireiks vieno žaidėjo, kuris įjunginėtų ir išjunginėtų muziką. Tamsiame kambaryje žaidėjai susėda ratu. Vedantysis paduoda jiems uždegtą žibintą (arba nedidelį prožektorių). Geriausia jei muzikiniam fonui pasirinksite kuo šiurpesnį garso takelį. Kol groja muzika, žaidėjai perdavinėja žibintą ratu, iš rankų į rankas. Pas ką rankose bus žibintas vedančiajam išjungus muziką, tas iškrenta iš žaidimo.

 

Mumija

 

Jums prireiks daug tualetinio popieriaus. Žaidėjai pasidalina į komandas po 2 žmones. Vienas jų – Mumija, kitas – Egiptietis. Davus signalą, Egiptietis turi kuo greičiau apmuturiuoti Mumiją tualetiniu popieriumi nuo galvos iki kojų (akių, nosies ir burnos uždengti negalima). Laimi tas, kuris padaro Mumiją greičiausiai. Tik atsargiai: jei popierius suplyšta, komanda iškrenta iš žaidimo. Ir nepamirškite nufotografuoti rezultatų!

 

Vaiduoklių gaudymas

 

Vienas žaidėjas išrenkamas vaiduoklių gaudytoju. Kiti – vaiduokliai. Gaudytojui skarele užrišamos akys, kiti žaidėjai šoka aplink jį vaiduokliškus šokius. Kai Gaudytojas sugriebia kurį vieną žaidėją, negali jo apčiupinėti. Abu sustingsta, o vaiduoklis ima vaitoti kaip įmanydamas, keisdamas balsą. Medžiotojas iš jo vaitojimo turi atspėti, kuris tai žaidėjas. Jei atspėja – medžiotojas ir vaiduoklis pasikeičia vietomis, jei ne – medžiotojas lieka gaudyti kitų vaiduoklių.

 

Šiurpusis maišelis

 

Iki ateinant svečiams pririnkite į medžiaginį maišelį kaip galima daugiau keistų, nemalonių paliesti daiktų (pvz. džiovinta slyva, suvytusi morka, grybo kepurė, drėgna kempinė ir pan.). Susirinkus svečiams papasakokite jiems kokią nors šiurpią istoriją, kaip gavote šį maišelį (jums jį padavė naktį atėjęs vaiduoklis, radote kapinėse ir pan.). Išklausę istorijos dalyviai paeiliui kiša ranką į maišelį ir paima vieną iš daiktų. Neištraukdamas rankos jį apčiupinėja ir pamėgina atspėti, koks vaiduokliškas daiktas jame yra (pvz. džiovinta slyva – sudžiūvusi negyvėlio akis, suvytusi morka – negyvėlio pirštas ir kt.), papasakoja savo sukurtą siaubo istoriją, kaip tas daiktas pateko į maišelį, o galiausiai ištraukia ir parodo, kas tai yra. Po to ateina eilė kitam dalyviui traukti kitą daiktą.

 

Nustebsite, kaip toli gali nuvesti fantazija ir didelės baimės akys!


Ateities pranašystės

 

Šiam žaidimui reikės pasiruošti iš anksto. Pasiruoškite baltų popieriaus lapų. Ant kiekvieno jų plonu teptuku, suvilgytu citrinos sultyse, užrašykite žodžius TAIP, NE ir GALI BŪTI. Išdžiovinkite lapus (užrašas pradings, bet taip ir turi būti!) ir sudėkite juos į krūvą. Helovino vakarėlyje įjunkite stalinę lempą ir pasiimkite lapus. Paprašykite žaidėjų užduoti jums klausimus apie savo ateitį, į kuriuos būtų galima atsakyti žodžiais „taip“ ir „ne“. Žaidėjui uždavus klausimą, pasirinkite lapą ir pakiškite jį po lempa. Sudrėkusios sultys išryškins atsakymą!