Kiek socialinių išmokų „Sodra“ išmoka vyrams


2009 06 03 | Autorius: Sodra

Kiek socialinių išmokų „Sodra“ išmoka vyrams

Remiantis „Sodros“ duomenimis, ne tik mamos naudojasi teise į motinystės (tėvystės) pašalpas, bet ši pašalpą vis dažniau skiriama ir tėčiams. Šių metų pirmąjį ketvirtį motinystės (tėvystės) pašalpa, kol vaikui sukaks dveji metai, vidutiniškai per mėnesį buvo mokama 43 740 asmenų, iš jų 2660 sudarė vyrai. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laiku iš 29850 motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų vyrų buvo 990. Taigi lyginant paskutiniųjų ir šių metų duomenis, vyrų, pasinaudojusių teisę į motinystės (tėvystės) pašalpas, skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – 2008 m. pirmąjį ketvirtį vyrai sudarė 3,32 proc., o 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu – 6,08 proc. visų motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų.

 

2007 metais, kai motinystės (tėvystės) pašalpa buvo mokama iki vaikui sukaks 1 metai, ši pašalpa vidutiniškai per mėnesį buvo skiriama 16900 gavėjų, iš jų 480 arba 2,84 proc. sudarė vyrai. 2008 m., motinystės (tėvystės) atostogas prailginus iki 2 m., vyrų padaugėjo 4,35 proc. – iš 37 500 motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų vyrų buvo 1630.

 

Vis daugiau vyrų yra linkę pasinaudoti ir jiems priklausančia teise į tėvystės pašalpą, kuri mokama iki vaikui sukaks mėnuo. 2006 m. tėvystės pašalpa buvo skirta 3085, 2007 m. – 9185, 2008 m. – 12304, o šiemet per pirmąjį ketvirtį – 3151 vyrui. Tėvystės pašalpų išmokėjimo sumos taip pat analogiškai didėja. 2007 m. tėvystės pašalpų išmokėta – 19,2 mln.Lt, 2008 m. – 31,8 mln.Lt; o 2009 m. pirmąjį ketvirtį – 8 mln.Lt.

 

Vyrų ir moterų santykis senatvės pensijų gavėjų skaičiaus atžvilgiu kasmet išlieka maždaug toks pat. Lyginat 2006 m. ir 2009 m. sausio mėnesio skaičius, vyrų procentas nuo bendrojo senatvės pensijų gavėjų skaičiaus beveik nepakito. 2006 m. vyrai sudarė 31,64 proc., 2007 – 32,08 proc., 2008 – 31,91 proc., o 2009 m. – 31,87 proc. visų senatvės pensijų gavėjų skaičiaus.

 

Ligos pašalpų skyrimo ir mokėjimo statistika vyrų ir moterų atžvilgiu labai panaši. 2006 m. ligos pašalpų iš viso išmokėta 353 mln. Lt, iš jų 179 mln. Lt gavo vyrai, 2007 m. iš 503 mln. Lt vyrams buvo skirta 264 mln. Lt, o 2008 m. – iš 665 mln. Lt. vyrams teko 361 mln. Lt.
 

 

„Sodros“ informacija