Forumas > Ikimokyklinukas:... > Lavinimas > Vaikiški eilėraštukai
 
 
 
Jei norite diskutuoti, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
 
 
4
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 02:03

MAŽOS MAŠINĖLĖS
Mažos mašinėlės man labai patinka,
Aš norėčiau būti joms už šeimininką.
Įrengčiau seniausių mašinų garažą,
Sau pasidaryčiau mašinėlę mažą.
Dzin-dzin, aš sustoju.
Lai skirias minia!
Dzin-dzin, vaikeliai,
Ateikit greičiau pas mane.
Kai aš važinėčiau, varpelis skambėtų,
Visi pavyduoliai iš baimės drebėtų.
Visi įsigeistų mažų mašinėlių
Raudonu stogeliu ir su skambalėliu!

Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 11:01

VORO VESTUVĖS
(tęsinys)

Vabalai prie voro puolė:
-Kur saulutė? Kur gražuolė?
Kybur vybur, Tabalai,
Kaip vestuvių reikalai?
Voras drybso, voras stena,
Jo širdis vos vos tuksena.
Reikia šauktis daktarų,
Ir ne šiaip sau, o gerų.
Pakvietė žiogelių porą,
Liepė jiems išgydyt vorą.
Tie žiogeliai tarp žolių
Grojo vorui smuikeliu.
O boružė, jų kaimynė,
Vorui nugarą ištrynė,
Davė jam išgert lašų
Nuo visokių ten šašų.
Voras raukėsi, bet gėrė.
Vabalai kasdien jį svėrė.
Pastorėjo Tabalai,
pralinksmėjo vabalai.

Voras niršo, voras pyko,
Kad kupra kaip žirnis liko,
Kad boružė ir žiogai
Jį išgydė, bet blogai.

O miške striksėjo zylės.
Džiaugėsi labai mažylės.
Zylėms pritarė geniai:
-Ką tu, vore, sumanei?
Jeigu menkas tavo protas,
Tai gyvenk dabar kuprotas.

Voras buvo atkaklus:
Jis pradėjo nert tinklus.
Vos pasieks kokią šakelę,
Tuoj, žiūrėk, ir tinklą kelia.
Ant krūmelių ir žolių,
Ant pušų ir drebulių,
Net ant kmyno, ant kaimyno,
Voras tinklą pakabino.

Laukia voras Tabalai,
Kol šilkiniai jo tinklai
Su klasta ir su apgaule
Vienąsyk pagaus jam saulę.
O tada, o tada
Žemėj bus naktis juoda.
Nei tu vasarą, nei žiemą
Neišbėgsi jau į kiemą,
Nes be saulės šilumos
Dar baisiau, kaip be mamos.

Jei, bėgiodami lanka,
Pamatysite staiga,
Kad saulutė,
kad gražuolė
Į voratinklį įpuolė -
Išvaduokit ją greičiau,
Pamėtėkit kuo aukščiau,
Kad saulutė skaisčiai šviestų
Virš visų laukų ir miestų
Ir vaikučiams, ir gėlėms,
Ir meškučiams, ir lėlėms,
Ir paukšteliams, ir žvėreliams,
Ir žolytėms, ir medeliams,
Ir žmonėms, ir augalams...
Vabalams?
Ir vabalams.


PABAIGA

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-04 16:29

QUOTE(Vilmuxa @ Jun 30 2005, 11:13 PM)

O gal kas nors žinot šią dainelę:

"Du maži balti pingvinai
Vakar išlėkė iš jūros
Du maži balti pingvinai
Pamažu lig mūsų juda"
[right][snapback]56852[/snapback][/right]


dainelė

Du balti maži pingvinai,
Vakar išlėkė iš jūros.

Du balti maži pingvinai,
Pamažu link mūsų juda.

Du balti maži pingvinai,
O galvelės juodai baltos.

Du balti maži pingvinai,
O aplinkui marios šaltos.

Du balti maži pingvinai,
pamažu link mūsų lekia.

Du balti maži pingvinai,
Dvi apvalios šaltos akys.

Du balti maži pingvinai,
Danguje lyg perlai švyti.

Du balti maži pingvinai,
Du balti mažyčiai.

Du balti maži pingvinai,
Viršum mūsų skrenda, skrenda.

Du balti maži pingvinai,
Niekaip mūsų nesuranda.

Du balti maži pingvinai,
Pamažu link mūsų lekia.

Du balti maži pingvinai,
Dvi apvalios šaltos akys.

Du balti maži pingvinai,
Danguje lyg perlai švyti.

Du balti maži pingvinai,
Du balti mažyčiai.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-04 17:34

Dėkui Pakalbek už dainelę

O gal jusų vaikučiams patiks ši trumpa istorija apie kačiukus.

Trys kačiukai

Trys kačiukai- juodis, pilkis ir baltis- pamatė pelę...
...ir puolė jos vytis!
Pelė šmukštelėjo į skardinę su miltais.
Kačiukai- iš paskos! Pelė paspruko.
O iš skardinės trys balti kačiukai.
Trys balti kačiukai kieme pamatė varlę ir šoko jos vytis!
Varlė stryktelėjo į seną virdulio kaminą.Kačiukai iš paskos!
Varlė nušokavo...
...o iš kamino išlindo trys juodi kačiukai.
Trys juodi kačiukai pamatė tvenkiny žuvytę...
...ir šoko jos vytis!
Žuvytė nuplaukė...
...o iš vandens išnėrė trys šlapi kačiukai.
Trys šlapi kačiukai nucimpino namo.
Kol parėjo, išdžiūvo ir pasidarė vėl, kokie buvo- juodis,pilkis ir baltis.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-04 21:10

Ogi va! Ogi va!
Matote? -
kokia galva!

Ta galva
Tokia protinga
Vorui baisiai reikalinga!

Ogi va! Ogi va!
Mano
ta gudri galva!

Aš visų
Vabzdžių karalius!
Musės, lėkit! Šiandien balius!

Į tinklus
Muses vilioju
Ir supuosi!
Ir kvatoju!

Ogi va! Ogi va!
Gera,
Kai gera galva!

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-04 22:04

QUOTE(Corida @ Jul 4 2005, 08:11 PM)
beje, o aš savo ruožtu būčiau be galo dėkinga, jei kas primintumėte irgi berods Skučaitės (nors gal Palčinskaitės?  ) eilėraštuką apie lėles, kurios kažkaip ateina, o gale yra tokie žodžiai:
O paskui išeina tyliai,
Jei vaikučiai jų nemyli...
[right][snapback]57851[/snapback][/right]


LĖLĖS

Kai užmiega kaladėlės,
Kai akis užmerkia gėlės,

Laumės klaidžioja po tylą,
Tyliai tyliai mėnuo kyla,

Pro žvaigždžių sidabro dainą
Patylom kažkas ateina...

Tai iš sapno, pasakėlės
Pas vaikus keliauja lėlės!

Bet slapčia išeina tyliai,
Jei vaikučiai jų nemyli.
/Ramutė Skučaitė/

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-04 22:40

ir dar
KAS KUR GYVENA

Viską žino dėdė Justas:
oloje laputės būstas.

Turi būt ola ilga,
kad sutilptų uodega.

Miško vidury nuo seno
drėvėje genys gyvena.

Kala per dienas snapu
kaip kokiu telegrafu.

Pats kaip grumstas vieversiukas
ir lizdelį dirvoj sukas.

O kai gieda vieversys-
danguje gyvena jis.

Dėdė Justas nemeluos:
kiškio namas - dobiluos.

Jis gyventų ir kopūstuos,
bet arti Margiuko būstas.

Bebrams upėj gan sunku
trobą ręsti iš šakų.

Kai pavargsta, bebrai prausias,
ir todėl jų švarios ausys.

Iš lentų sukals kiekvienas
inkilą linksmiems varnėnams.

Atsitūpę ant šakos,
mums varnėnai padėkos.

O ant kurmio Justas pyksta:
kurmrausiai kaip grybai dygsta!

Kurmis rausias... O man kas ?
Gal ir tunelį iškas?

Ežere gyvena šamas.
Nieks nežino, kur jo namas.

Ežero vanduo tamsus.
Ryja šamas ten visus.

Girių glūdumoj apuokas
čia lyg rauda, čia lyg juokias.

Ūbauja klaikiu balsu.
-Grįžkim, dėde, man baisu!

Kai tik būna geras oras,
ima tinklą verpti voras.

Tik tada jis pailsės,
kai pagaus penkias muses.

Ant žolyno žiogas tupi.
Jam namai visai nerūpi.

Tol jis gros, čyruos smuiku,
kol sulauks pirmų speigų!

Žiū, kaip skuba skruzdėlytės.
Joms nėra kada žvalgytis.

Jų ir namas be langų.
Vien tik durys. Patogu!

Dar keistesnis sraigės namas:
ir per siauras, ir per žemas.

Tartum kuprą amžinai
namą nešasi jinai.

Liūdna sraigei. Į namelį
net svečiai užeit negali.

Dėdė Justas čia ir baigė:
nenorėčiau būti sraigė!

/Algimantas Baltakis/[FONT=Times]


 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-05 09:19

MEŠKERIOTOJAS
(poemėlė)

Ei, vaikai, - visi iš gryčių!
Žiūr, -karklai pilni katyčių.
O tarp alksnių ir žilvičių
Pilna čiulbančių paukštyčių,

Ir varliukų pilnos valkos
Žalią rūbą pievos velkas.
Paupių žaliam atole
Mirga purienų karoliai.
Kur tik akimi pažiūri,-

Pamatai vaikučių būrį.
Nes atėjo linksmas laikas, -
Džiaugiasi kiekvienas vaikas.
Gryčioj būti nesinori;
Laksto visą dieną ore.

Bet vaikučiai, būkit ramūs!
Ir gerai klausykit mamos.
O, be to, dar reik žiūrėti,
Ką jums kartais sako tėtė.
Nors norėtųs jums labiausiai,-
Neikit niekur nesiklausę.

O jei leido pabėgioti
Lauke, pievoj arba sode,-
Reikia toli nesivalkiot
Ir laiku pareiti valgyt.
Mama verkia, tėtė šaukia,
Kai vaikučių nesulaukia.

Ir bendrai kiekvienas vaikas
Tegul savo kiemo laikos.
Esti baisiai bloga, broliai,
Jei nueina kas per toli.

Štai pažįstate jūs Matą,
Vaiką pusseptintų metų?
Buvo geras, doras vaikas,
Linksmas ir švarus, ir sveikas.
Jis nelandė po palovį
Ir prieš valgant rankas plovė.
Žaidė sau gražiai per dienas.

Po laukus nelakstė vienas.
Nors būt oras ir geriausiais,
Niekur neina nesiklausęs,
Užtat mama jį mylėjo,
Tėtė dviratį žadėjo.
Ir visi jį žmonės gyrė,
Sakė: "Matas, ot, tai vyras!"

kaip poemėlė? ar reikia toliau? gal užtenka?

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-05 13:28

QUOTE(jautuks @ Jul 5 2005, 08:43 AM)
Kiek gražių eilėraštukų! Vaikystę priminė. Aš prisiminiau vieno eilėraštuko pradžią, bet niekaip nebegaliu pabaigti.

Puku puku du ežiai,
du ežiai kaip garvežiai.
puku puku per kelmynę
pas barsuką, pas kaimyną

Ei kaimyne, kelk iš miego,
nebėra šilely sniego...

... ir nebemoku...
Gal kas žinot, kaip baigiasi?
[right][snapback]58039[/snapback][/right]


Puku puku du ežiai,
du ežiai kaip garvežiai.
Puku puku per kelmyną
pas barsuką pas kaimyną.

Ei kaimyne, kelk iš miego,
nebėra šilely sniego.
Iš pietų paukšteliai grįžta,
pumpurų kepurės plyšta.

O ant mudviejų spyglių,
šoka šimtas spindulių.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-06 14:44Voverytė

Ei, vikruole
Voveryte,
Girioj pametei
Skarytę?

Ir atšovė
Voveraitė:
-Mano buvo
Kepuraitė!


Lietus

Kas ten vaikšto
Už langų?
Kas ten pliaukši
Botagu?

Įsispyręs
Į batus
Šlepsi kūdroje
Lietus.

Kaip tu
Vaikčiot gali?
Batai juk-
Per didelli.

Sviedęs,
Kuo tiliau batus,
Basas trypčioja
Lietus.


 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-06 17:38

Dar pora eilėraštukų iš Roko repertuaro:

Gandras

Pasisaugoki, žalioji!
Gandras per balas žirglioja!
Ilgas snapas, ilgos kojos...
Varlės, slėpkitės! Pavojus!

Išžirglios balas gilias,
Nepaspruksite - sules!
O išbridęs iš vandens,
„Tra-ta-ta!“ – lizde kalens.

Labas, gandre! Kle-kle-kle!
Malonu nebūt varle!..

Varlė

Vos tiktai atšilo oras,
Baloj įsikūrė choras.
Ne vienoj – beveik visur!
Paklausyk:
-Kva-kva!
Kur-kurrr!

Nes tarp meldų ir žolių –
Daug varliukų varlių.
Kvaksi, kurkia viens per kitą.
Visą vakarą ir rytą:

- Kva! Negreit dar bus tyla!
Nes šauniausia – mūs bala!

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-08 09:48

QUOTE(pakalbek @ Jul 5 2005, 08:19 AM)
MEŠKERIOTOJAS
(poemėlė)
...
Ir visi jį žmonės gyrė,
Sakė: "Matas, ot, tai vyras!"
[right][snapback]58030[/snapback][/right]


tęsinys

Tačiau vieną kartą Matas,
Antis paupy pamatęs,
Pažvejoti panorėjo,
Panorėjo ir išėjo.
Niekam nieko nepasakęs,
Pats sau vienas upėn lekia.
Bėgdamas greitai pro klojimą,
Tėtės meškiarę jis ima.

Ant pečių ją užsidėjęs,
Jis kaip didelis koks žvejas
Vienas upėn saukeliauja.
"Ach, kaip linksma, ach, kaip nauja!
Kaip ten buvę, kaip nebuvę,
Pasigausiu aš sau žuvį!"
Taip sau MAtas vienas mąsto,
Bijo, kad kas jo nerastų...

Palei upę antys tupi.
Antims Matas baisiai rūpi:
"Matai, Matai, neik į upę!
Baisu į tave žiūrėti,
Pasakysim viską tėtei..."
Bando antys atkalbėti.
Bet Matukas jų neklauso.
Sėda sau ant kelmo sauso.
Meškerę artyn privilkęs,
Pakabino pusę silkės
Ir į vandenį įleido.
Trupiniais į antis svaido:
"Ei, prikąskit jūs liežuvį!
Pasigausiu aš sau žuvį..."

Žiūri Matas į paviršių,
Viską jis aplink užmiršo.
Žiūri Matas lyg nuliūdęs,
Kaip paviršiuj plauko plūdės...
Staiga visos plūdės skęsta!...
Mato lydį jis kaip rąstą...
Ei, broluti, nėr ko laukt!
Reik tuojau užkirst ir traukt.
Dreba kojos, kinkos virpa,
Rankos lyg tartum nutirpo.
O lydys po upę trankos,
Traukia meškerę iš rankos.

Meškerės neleidžia Matas,
Bet lydys stipresnis, matos:
Uodegą staiga pasuko
Ir į vandenį Matuką
Draug su meškere įtraukė.
Visos antys baisiai šauka...

Mūs Matukas prunkščia, šoka:
Vargšas plaukt visai nemoka.
Upės krantas, rodos, arti,
Bet vis tiek jau reiks prigerti...
Mūs Matukas čiaudo, kosi;
Ir pro ausis, ir pro nosį
Jam vanduo į vidų veržias,
Ryja žoles jis negardžias...
Bando šauktis mamą, tėtę,
Bet kas gal iš čia girdėti?...
Nėr kur jam pagalbos rasti.
Jau Matukas ima skęsti.

Bet čia antinas didysis,
Kurs vaikams buvo įgrisęs,
Šoko gelbėt iš gilybės.
Nosį jis snapu sužnybęs,
Su Matu į krantą plaukia.
O ant kranto antys laukia
Ir sučiupę visos traukia.
Štai jau krante šlapias vaikas
Vos tiktai ant kojų laikos.
Antis sako: "Ai, Mataušas,
Eina tartum lyg įkaušęs..."

Visos antys pasitarę
Matą į namus parvarė...
Ką tik teko joms regėti,
Viską jos pasakė tėtei
Ir nuėjo tvartan tūpt,
O Matukas gavo lupt.

pabaiga

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-11 14:29

Ačių Pakalbek

Na, o aš suradau Naujienas

Aš mačiau girdėjau,
Malūne naujienas giredėjau.
Ten malūne ežys maalė,
Ežio vaikai girnas kalė,
Kai jiems akys uždulkėjo,
Akinius jie užsidėjo.

Paupy, paupy,
Vėžys pjovė šieną paupy.
Su plaktuku pjovė šieną,
Pradalgėlį varydamas
Labai greitai skubėdamas.

Pelėda, pelėda,
Sugavo žuvelęcpelėda.
Ta pelėda tą žuvelę
Pasikinkė į rogeles.
Po gatvelę važinėjo,
Džiaugėsi, kad nebildėjo

Kalbėjo, kalbėjo,
Senis kiškis vilkui kalbėjo:
Ožuolllyne žiemos laike
Visi grybai gvoltu šaukė,
Kad laisvai jie gali augti,
Nieks nebeina jų nuraut.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-11 15:07

MIŠKO VARPELIAI

Din-dilin! Din-dilin!
Nesustok, eik tolyn!
Kur takelis pasuka,
Rasi miško pasaką.

Kiškio trobą pamatysi,
Pamatysi ir užklysi,
Kiškis svečią pasodins
Ir kopūstais pavaišins...


 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-10-01 14:53

Per laukus
labai plačius
ėjo kiškis
į svečius.
Ėjo ėjo
į svečius,
kolei peršalo
plaučius.

S. Geda

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-11-15 13:16

Gal kas nors žinot tęsinį

Pirkutė kaip meškutė prigludus pašily,
Senukas ir senutė abu žili žili..
Nenuorama anūkas ten murma kas diena,
Kokia pirkia surūkus, sena ir vargana.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2006-03-11 12:15

LABAS, SRAIGE!
– Sraige, labas! Kur eini?
– Į pasaulio kraštą!
– Ką tu, sraige, gabeni?
– Aš nešioju paštą.
– Ar sunkus tavo krepšys?
– Oi, sunkus be galo!
– O iš kur žinias neši?
– Iš pasaulio galo...
– Kas girdėti už kalnų?
– Ten jau žydi gėlės.
– O už jūrų mėlynų?
– Gieda vieversėlis!
Bet dabar – gana kalbų –
Aš labai labai skubu!

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2006-03-17 22:31

Katinėlis su gaidžiu

Katinėlis su gaidžiu
Statė namą po medžiu.
Pasistatė ir gyvena,
Dun dun dun -
kažkas dundena.
iš lovelės atsikėlęs
Klausia rainas katinėlis:
-Kas čia beldžias į duris?
Gyvulėlis ar žvėris?
-Aš, laputė, dun dun dun,
Įsileiskite vidun.
Aš ant ežero pakrančių
Visą dieną laukiau ančių.
Šniukštinėjau, lekavau,
Nei vienos nepagavau.
Ir atsako katinėlis
Rainą uodegą iškėlęs:
-Eik, lapute, eik, begėde,
Ko prie mūsų durų sėdi?
Tu rainiuko neapgausi
Ir gaidžiuko nepagausi,
Spruk į šalį, spruk į šalį,
Neįleisiu į namelį!
Lapė snapė nesuglumo,
Tik atsigulė už krūmo
Ir primerkus akį laukia,
o rainys gaidžiukui kniaukia:
-Bėgsiu lėksiu į palaukę
Sau mėsytės pasigauti,
Giedorėli, tu palauk,
niekam durų neatšauk!
Ir išėjo katinėlis
Rainą uodegą iškėlęs...
O laputė apsilaižė,
Pasipustė, pasikaišė
Ir lekuodama prislinko
prie gaidelio giesmininko:
-Ei, gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas,
už balselį šimtamyli,
net ir žmonės tave myli.
Ei, gaideli, dun dun dun
Įsileisk mane vidun.

(laukite tęsinio)

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2006-03-28 14:56

QUOTE(tamsu @ Mar 17 2006, 10:31 PM)
Katinėlis su gaidžiu

Katinėlis su gaidžiu
Statė namą po medžiu.
Pasistatė ir gyvena.
Dun-dun-dun! - kažkas dundena.
Iš lovelės atsikėlęs,
Klausia rainas katinėlis:
-Kas ten beldžias į duris?
Gyvulėlis ar žvėris?

-Aš, laputė, dun dun dun!
Įsileiskite vidun.
Aš ant ežero pakrančių
Visą dieną laukiau ančių.
Šniukštinėjau, lekavau,
Nei vienos nepagavau...

Ir atsako katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs:
-Eik, lapute, eik, begėde,
Ko prie mūsų durų sėdi.
Tu rainiuko neapgausi.
Ir gaidžiuko nepagausi.
Spruk į šalį! spruk į šalį!
Neįleisiu į namelį.

Lapė snapė nesuglumo,
Tik atsigulė už krūmo
Ir, primerkus akį laukia,
o Rainys gaidžiukui kniaukia:
-Eisiu eisiu aš peliauti,
Sau mėsytės pasigauti,
Giedorėli, tu palauk,
niekam durų neatšauk.

Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs.
O laputė apsilaižė,
Pasipustė, pasikaišė
Ir lekuodama prislinko
prie gaidelio giesmininko:

-Ei, gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį,
Net ir žmonės tave myli.
Ei, gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.

(laukite tęsinio)
[right][snapback]181446[/snapback][/right]

truputį pataisiau (prieš tai rašiau iš atminties)
o dabar tęsinys:

(tęsinys)

-Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
-Aš, gaideli raibaplunksni.
Aš esu raiba vištytė,
Moku slieką iškapstyti.
Po kiemelį aš lakstau
Ir darželį tau kapstau.

O gaidelis šaukia jai:
-Kaip tu lapės nebijai?
Eik į vidų, eik greičiau,
Šiandien lapę aš mačiau.

Vos gaidys duris atvėrė,
lapė snapė jį nutvėrė.
Dumia lapė per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:

-Katinėli rainakėli,
Gelbėk gaidį giedorėlį!
Lapė snapė plunksnas peša,
Lapė snapė gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles.

Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Lapę snapę pasigavo
Ir gaidžiuką išvadavo.

Kitą ryt Rainiukas kniaukia:
-Eisiu eisiu į palaukę
Bėgsiu lėksiu papeliauti,
sau mėsytės pasigauti...
Giedorėli, tu palauk,
niekam durų neatšauk.

Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs,
o laputė, ta bėgėdė,
Vėl prie gaidžio durų sėdi.

-Ei, gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
Ei, gaideli, dun-dun-dun!
Įsileisk mane vidun.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2006-03-28 15:12

toliau...

-Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
-Aš, gaideli raibaplunksni.
aš skalikas, aš smarkus!
ieškau lapės po miškus.

-Oi, gerai, kad atėjai,
Kad nė lapės nebijai...
Eikš į vidų, eikš tuojau,
Nes laputės aš bijau.

Vos gaidys duris atvėrė,
Vėl laputė jį nutvėrė,
Vėl jį neša per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:

-Katinėli rainakėli,
Dreba mano skaiuterėlė,
Lapė snapė plunksnas peša,
Lapė snapė gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles...

Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Bet kojelę užsigavo
Ir laputės nepagavo.

Eina katinas, raišuoja,
lazdele pasiramščiuoja,
Ir užtinka jis pušyne
Lapės išraustą landynę.
Katinėlis žvilgt į vidų
Ir švelniu balsu pragydo:

-Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
o gaidelis, o septintas
Prie girnelių prirakintas...
Šešios gražios laputaitės,
Dar gražesnės uodegaitės,
O senoji lapė snapė
Pyragėlį šiandien kepė.
Duok, lapute, duok, kūmute,
Pyragėlio nors riekutę.

Senė lapė olą šluoja:
-Kas ten suopia, kas dainuoja?-
Vos iškišo nosį savo,
Katinėlis ją pagavo.

Lapė snapė nepajuto,
Kaip į maišą ją įgrūdo.
O rainys prie urvo laukia
Ir toliau dainelę traukia:

-Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
o gaidelis, o septintas
Prie girnelių prirakintas...

Vos tik išlenda lapiukas,
Capt už nosies jį Rainiukas.
Kai visus maišan sukišo,
Maišą katinas užrišo,
Užsidėjo ant pečių
Ir parėjo su gaidžiu.

Tie lapiukai - jau garde,
Zoologijos sode!
Paprašykit savo tėtį,
kad nuvestų pažiūrėti.

Autorius: Kostas Kubilinskas


 
 

4
 


Viršun ^ | Forumas > Ikimokyklinukas: kasdien... > Lavinimas > Vaikiški eilėraštukai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiandien gimtadienius švenčia (181)
Mažiukas