Forumas > Ikimokyklinukas:... > Lavinimas > Vaikiški eilėraštukai
 
 
 
Jei norite diskutuoti, turite Užsiregistruoti arba Prisijungti
 
 
3
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-29 23:47

Rudnosiuko tęsinys

-Iš medaus nevirsi košės,
Iš medaus nebus dešros,-
Tarė meškinas rudnosis,
Išsikapstęs iš ligos.

Tris savaites išgulėjo,
Raisčių raiščiai ant akių,
O kiek karščio jis turėjo!
Šimta dešimt be penkių!

Riešutėliais jis maitinos,
Voverytės atneštais,
Cukrumi apibarstyais,
Saldžiam piene išvirtais.

Mat, visas bites pardavęs,
Susikrapštęs pinigų,
Pirko ožką jis iš vilko-
Seną, žilą, be ragų...

O ožkelė!..Blogo žodžio
Negali žmogus sakyt:
Duoda pieno Rudnosienei
Po du puslitrius kasryt.

Piene verda baravykai
Ir košelė avižų,
Pieną maukia Rudnosiukas,
Net žiūrėt į jį gražu!(Tęsinys bus rytoj )

Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 00:36


VOVERYTĖ DARBŠTUOLYTĖ
(Eiliuota pasaka)

Po pušim, šalia takelio
Stovi išpuošta trobelė
Čia gyvena voverytė,
Voverytė darbštuolytė.

Ji gyventi taip įprato:
Gėrė kviapiančią arbatą,
Vakarais ant laiptų savo
Daineles gražias dainavo.

Niekad jai darbų netrūko:
Ji pasiuvo lapei striukę,
O zuikučiui - šlepetes-
Patogias ir dailutes.

Voverytėms - po skarytę,
Ir marškinėlius - lokiukui,
Net pelytei mažutytei -
Rausvą nuostabią suknytę.

Ir džiovino grybukus,
Stropiai gydė žvėriukus.
Viską dirbo voverytė,
Voverytė darbštuolytė.

ar tęsinio reik?

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 10:50

Norim tęsinio apie voverytę

O čia vėl Rudnosiukas

Pažadėjo Rudnosiukui
Kartą grybų košės duot-
"Eik", jis prašo Rudnosienę,
"Eik,mamyt,man pagrybuot..."

Ir atsakė jam mamytė:
-Vaike, niekų neplepėk.
Ne `grybuoja`,`grybauja`,-
Taip, kaip reikia, taip kalbėk.

Šieną pjauna, morkas rauna,
Bulves kasa..-tai žinok...
O kol aš iš miško grįšiu,
Niekur neik, namus dabok!

Pilnas miškas kiškių-piškių,
Pilnas varnų, vanagų,-
Jei nenori, kad pagriebtų,
Nekišk nosies iš namų!

-Ti, mamyte,-Rudnosiukas
Tarė,- neik tu, negrybauk,
Tu krepšelin kiškį- piškį,
Varną, vnagą pagauk.

-Ne,- kalbėjo Rudnosienė,
Dar sustojus tarbdury,-
Varnos, vanagai te skraido,-
Mus ir grybai us gerai.

Kas ten rauda vidur girios,
Kas ten verkia:-"Hu-hu-hū..."
Net zylutės nusiminę
Ir geneliui net graudu..

Ar ten briedžiai taip vaitoja,
Ar ten lapės, ar vilkai,
Ar kokie šeši sustoję
Kaukia negeri vaikai?..

Ne, ne bridžiai, ne vilkeliai,
Ne kokie vaikai šeši,-
Tai meškiukas Rudnosiukas,
Jį pažystame visi.

Tai meškiukas taip dūduoja
Ant storųjų:-Hu-hu-hū..
Rudnosiukas aimanuoja
Ant laibųjų:-Ai, baugu...

"Niekur neik",- mamytė sakė,
O aš jos nepaklausiau...
Jei namo nebesugrįšiu,
Oi, dar gali būt baisiau..

-Meškiau,- tarė voverytė,-
Cit, pakaks, nebedūduok,
Aš žinau kur gyveni tu,
Na, eime, tik ranką duok!

(Tęsinys truputį vėliau)

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 14:14

Rudnosiuko tęsinys

Pilną krepšį baravykų
Rado girioje mama.
-Visai žiemai pridžiovinsim,-
Tarė sūnui ji linksma.

O meškiukas Rudnosiukas:
-Nedžiovinkim,- sako:- ne!
Kumpiai, dešros ir ožiukai
Tegul smilksta kamine.

Tie `ožiukai`,kur dviem kojom,
Kur bėgioja be ragų,
Tie `ožiukai`, kur kankina
Daug neklaužadų vaikų.

Kai pasvils jų ilgos barzdos,
Kai pabliaus jie "me-ke--ke",
Kiek tik kojos neša, maus jie
Pasislėpt kur nors miške.

Baravyką pasodinkim
Kur kamputį ant grindų-
Gal pernakt išaugs iš vieno
Man baravykiukai du...

Ėmė juoktis Rudnosienė:
-Pats grybukas tu esi!..
Kai tave aš pasodinsiu,
Man meškiukai Rudnosiukai,
Gal išaugs kokie šeši?..

Grįžo meškinas iš girios,
Atsisėdo pailsėt,-
O už lango kažkas knarksi,
Kažkas burba sau, girdėt:

"Kur gyvena ta Rudnosių
Meškinų visa šeima,-
Tas meškiukas Rudnosiukas
Ir jo tėtis su mama?.."

-O iš kur atkeliavai tu
Ir koks paukštis tu esi?
Prašom sėst kur nors ant lango,
Ką snape čionai neši?

-Labą dieną,- tarė varnas
Jau nudžiugusiu balsu:
Esu mokytojo tarnas.
Tamstai laišką jo nešu

-Iš tikrųjų! Ką galėtų
Man tame laiške rašyt?..
Ir pradėjo Rudanosis
Pamažu šiaip taip skaityt:

"Nuo pir-mos die-nos rugsėjo
Pir-mą sky-rių atdarau,
Savo sūnų Rudnosiuką
Man atvesti įsakau!"


(Pabaigsiu vakare) 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 17:12

VOVERYTĖ DARBŠTUOLYTĖ
(tęsinys)

Šit ir išpuošta trobelė
Po pušim, šalia takelio.
Vėl sugrįžo voverytė,
Voverytė darbštuolytė!

Bet kai virš laukų ji skrido,
Raktas jos kažkur nukrito. -
Ką daryti? Kas duris
Jai dabar atidarys?

Apsidairiusi liūnai,
Lokį pakvietė jinai.
Atnešė jis raktą storą,
Pūkštė, krapštės - nė iš tolo!

Lapė atnešė raktus,
Bet spyna vis tiek nė krust.
Zuikis spyną netgi graužė -
Tik dantuką nusilaužė.

Briedis taip į spyną tvojo,
Kad net kojom apsiklojo!
Pakalė snapu genys -
Ką daugiau besumanys.

Niekas triūso negailėjo -
Atrakinti negalėjo.
Kiek jie vargo, bet spyna
Užsispyrė, ir gana!

Ir tada atėjo vilkas,
Aštriadantis vilkas pilkas.
-Aš padėsiu jums, draugai:
Vargsit be manęs ilgai.

-Ne, - atsakė voverytė,
Voverytė darbštuolytė.-
Juk mane dar neseniai
Tu suėsti ketinai!

Žvėrys vilką tuoj užpuolė
Ir darbuotis ėmė uoliai:
Kas-kramtyti, kas-draskyti,
Kas-kapoti, kas-vaikyti,
Ir kartoti, ir sakyt:
-Tu nelieski voverytės,
Voverytės darbštuolytės!

Vilkas kaukdamas per krūmus
Kaip strėlė nuo jų nudūmė.
Vėl ramu. Bet kas duris
Vis dėlto atidarys?

Tik staiga gerviukas greitas
Atlėkė, po pievą braidęs -
Atnešė jis iš vienos
Tą raktuką nuo spynos.
Tarp kemsynų atvašynų
Rado jį ir atpažino.
Šeimininkė viens du trys
Atrakino juo duris.

Ėmė ją visi šokdinti,
Į svečius karštai vadinti:
-Aplankyk mus, voveryte,
Voveryte darbštuolyte!

pabaiga 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 21:07


VORO VESTUVĖS

Buvo didelis ir storas
Vabalų valdovas voras.
Viso miško vabalai
Jį vadino Tabalai.
Ar gražiuoju, ar apgaule
Jis ketino vesti saulę,
Su voratinklio gija
Ant šakos pririšti ją,
Kad tos saulės nieks negeistų,
Kad ji niekad nesileistų,
Kad vienam jam būt šviesu,
Kad nakčia būt nebaisu,
Kad ji suptųsi prie šono
Ant voratinklio ant plono.

Vieną dieną, iš pat ryto,
Vos tik saulė išsirito,
Paukščiai ėmė siaust šile:
Ram-ta-dry-lia!
Tra lia lia!
Vienas drąsiai, kitas baugščiai,
Sveikino saulutę paukščiai.
Vyturiukai ir geniai
Jau nusiprausė seniai.

Žvirblis taškėsi prie klano:
-A ta ta, saulute mano!
Ti išgirdę vabalai
Tuoj pas vorą Tabalai:
-Kelkis, kelkis, storas vore,
Kelkis, vabalų bajore!
Žvirblis nori saulę vest!
Žvirblis nori ją sulest!


(bus tęsinys)

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 23:04

Meškiukas Rudnosiukas

(Tęsinys)


Dar visi viščiukai miega,
Kas ten skuba takučiu?
Šviečia mėlynos kelnytės
Ir krepšelis ant pečių.

Tai pradėjo Rudnosiukas
Į mokyklą bėgt kas ryt,
Su kitais draugais meškiukais
A B C rimtai skaityt.

Niekad klasėj nesibels jis,
Su draugais vilkais nestaugs,-
Iš meškiuko Rudnosiuko
Tikras meškinas išaugs!

O gerumas! O gudrumas!
Negali atsistebėt.
Ir su moytoju moka
Jis gražiai pasikalbėt.

Sako:-Mokytojau, kalba
Mano skyriaus mokiniai,
Kad skaityti jums nereikia-
Skaito jūsų akiniai...

Bet jei aš juos užsidėčiau,
Ar skaitytų už mane?
-Kol raidžių dar nepažysti,-
Tarė mokytojas:-ne!

Vakare, kai tėtis miega,
Kai visa šeimanamuos,
Eina gult ir Rudnosiukas-
Ir šiltoj, minkštoj lovelėj
Klauso pasakų mamos.

Klauso pasakų ausytės,
Mato akys pro miegus:
Skrenda skrenda angelėliai,
Nešdami vaikams sapnus...


(Pabaiga! ;)

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 23:31

skaitau.gif
VORO VESTUVĖS
(tęsinys)

-Saulė mūsų! Saulė mūsų! -
Šaukia vabalas be ūsų.
-Kelkis, vore Tabalai:
Tu ją vesti privalai.
Mums labai saulutės stinga,
Mums ji baisiai reikalinga.
Mūs valstybei tarp žolių
Trūksta saulės spindulių.

-Ką darysi, - tarė voras,-
Jeigu šitoks jūsų noras,
Prašom, ruoškit vestuves:
Tabalai saulutę ves.
-Saulė mūsų! Saulė mūsų!-
Džiaugias vabalas be ūsų.
-Tegevuoja Tabalai!-
Ėmė šaukti vabalai.
-Saulė mūsų! Ir nuo šiolei
Saulė švies tik mums ir žolei.

Išsigando vyturys-
Ką be saulės jis darys?
Šarka krapštosi makaulę:
Gal reikėtų perspėt saulę?
Pasipiktino geniai:
-Saulė mūsų ! Jau seniai.

-Žinoma, ji savo noru
Niekad negyvens su vou.
Man tai jis tiesiog šlykštus.
-Ne šlykštesnis už kitus, -
Tarė iš drėvės pelėda.
Ką jūs kalbat! Kaip ne gėda!
Saulė juk ne jo. VISŲ!

-Man geriau kada tamsu,-
Pro miegus pelėda tarė
Ir drėvės duris uždarė.
Sraigė sako: -Ponas voras
Gal truputį ir per storas.
Bet užtat kiek daug tinklų,
Kiek šilkinių verpalų!
Kas iš to, kad vyras plonas,
Jeigu jis visai ne ponas?

Ponas voras Tabalai
Atsikėlė jau vėlai.
Žiūri - saulė jau virš šilo
Patekėjusi pakilo.
Kaip dabar pagausi ją
Begaliniam danguje?
Voras pusryčius pavalgė,
Apsidairė, apsižvalgė:
-Palūkėsime verčiau,
Kol pati prieis arčiau.

Tabalai per dieną snaudė.
Jo tinklai muses jam gaudė.
O tuo tarpu vabalai
Ruošė puotą Tabalai:
-Tai bus balius! Tai bus balius!
Tegyvuoja mūs karalius
Ir visa karalija Tabalai Tabalija!

Saulė, švietus visą dieną,
Ėmė leistis į rugieną.
Šaukia šarka nuo šakos,
Zylė - šarkai iš paskos:
-Saule, saule! Neik už voro!
Netekėk už to bajoro!
Nesileiski iš dangaus-
Tabalai tave pagaus.

Atsibudo voras migy:
Laikas ruoštis jau į žygį.
-Laikas, ponas Tabalai,-
Pritarė jam vabalai.
Ir nuleido voras giją
Nuo šakos į Tabaliją:
Su voratinklio gija
Gaudo saulę danguje.

Vabalai sustoję žiūri.
-Ar pagavo? Ar jau turi?
Čiupk ją, vore, už kasų,
Trauk žemyn iš debesų.
Voras tempė, voras traukė.
Vabalai po krūmu laukė.
Tik staiga šakelė - triokšt!
Voras žemėn - keberiokšt!
Kubildinkšt - vidury šilo!
Kaip pupa kupra iškilo.
Dar gerai, kad jisai
Neužsimušė visai.

dar ne pabaiga , o gal jau gana ?

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-06-30 23:58

Gaila Mamyčių šventė jau praėjo, bet vis tiek jau įmetu ...

"..."
Priimki, Mama,
Atspindį vilties,
Akių tyrumą, tiesą, meilę.
Priimki, Mama,
Rytdienos sparnus ir
Tyrą skambesį varpelių.
Priimki, Mama,
Pavasario ramumą,
Ir šiuos pavasario žiedus!

"..."
Močiute,
Manęs išsiilgusi lauki,
Ir nors Tu liūdna esi,
Mielesnis nei vasaros saulė
Man Tavo akių spindesys.
Gėlėta Tavo skarelė,
Ji tirpsta, nyksta nakty,
Tarytum mažas paukštelis,
Kurio nematai – išgirsti.
Kai glosto veidą berželis,
Tu man labai patinki,
Man taip patinka raukšlelės,
Raukšlelės apie akis.


Yra pasaulyje nepaprastai puiki būtybė,
Kuriai mes visada liksime skolingi.
Tai – motina. /N.Ostrovskis/

Viskas mirtinga. Amžinai gyventi skirta tik motinai. /J.Babekis/

Nieko nėra švelnesnio už motinos meilę.
Bet koks prieraišumas, bet kokia meilė,
bet kokia aistra silpna, palyginus su ja.
/V.Belinskis/

"..."
Ant Tavo rankų
Pražysta vaikystė gražiausiom pasakom
Ant Tavo rankų
Subręsta jaunystė –
Pakyla skrydžiui į aukštį.
Tavo rankų švelnumas, meilė
Augina džiaugsmą – gyvenimo saulę.
Tavo rankos – stebuklas,
Mama – šaltinis gėrio gaiviausio …

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 00:00


SAPNAVAU, SAPNAVAU,
KAD MĖNULYJE BUVAU.
-KĄ GI TU MATEI MĖNULY?
-TEN SALDAINIŲ KRŪVOS GULI,
STOVI KALNAS ŠOKOLADO,
PLAUKIA UPĖS LIMONADO,
O LEDŲ! O LEDŲ!
VOS GALI PAEIT, SLIDU.
PUOLI VALGYTI, LAIŽYT
NET ŠIRDIS APSALO,
BET PAŽADINO MAMYTĖ,
PUSRYČIAI ANT STALO!

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 00:04

"..."
IŠ KUR ATSIRADO DRYŽUOTAS TIGRIUKAS ?
KAIP SAULĘ IŠVYDO BALTMARGIS KAČIUKAS ?
KODĖL MANO TĖTEI UŽAUGO BARZDA ?
IŠ KO PADARYTA SENELIO BARZDA ?
IR ŠITAIP PRAKIURS, IR ŠITAI PRAKIURS
IŠ KUR ATSIRADO SPARNUOTI PAUKŠČIUKAI ?
KODĖL KRYPU KRYPU KRYPUOJA ANČIUKAS ?
KODĖL ŠIANDIEN RYTĄ PRAKIURO DANGUS ?

"..."
AR MATAI, AR MATAI,
KEKĖM KYBO RIEŠUTAI.
KEKĖM KYBO RIEŠUTAI
TIK AUKŠTAI, LABAI AUKŠTAI.
/J.Kunčinas/

"..."
LIETŲ AŠ GRAŽIAI PRAŠAU:
- NETRUKDYKI, KAI RAŠAU.
TAI PATARČIAU TAU BROLYTI,
NE TRIUKŠMAUT, O TYKIAI LYTI.
/Z.Gaižauskaitė/

"..."
ĖJOM GIRION RIEŠUTŲ
RADOM SAUJĄ AŠUTŲ,
RADOM SAUJĄ AŠUTŲ,
MATĖM KIŠKĮ BE DANTŲ.

"..."
ŠARKA RAITĖ BERŽO TOŠĮ
ŠARKA KAITĖ GRIKIŲ KOŠĘ
VIRĖ VIRĖ IR NEMAIŠĖ
TIK Į TYRĘ SNAPĄ KAIŠĖ.
Šarkos košelė K.Kubilinskas

"..."
TURI KIŠKIS BATUKUS
TUOJ JIS PYŠKINS PER LAUKUS
JO BATUKAI KETURI
STRIUKU, STRIUKU PAGIRY.
ŠUNĖS LOJA PRIE NAMŲ
KIŠKIUI PIŠKIUI NERAMU
STRYKT KIŠKIUKAS Į MIŠKUS
IR NUSPYRĖ BATUKUS.
/Kiškio batukai A.Matutis/

"..."
AŠ TURIU DVI RANKELES,
KAD LELIJĄ PASODINČIAU,
KAD PAGLOSTYČIAU ŠUNELĮ
IR PAUKŠČIUKĄ PAMAITINČIAU.
AŠ TURIU DVI RANKELES,
KAD LINKSMAI KATUČIŲ PLOČIAU.
AŠ TURIU DVI RANKELES,
KAD DARBELIO NEBIJOČIAU.
/Dvi rankelės J.DEGUTYTĖ/ 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 00:13

Mano berniukui labai patinka šis eilėraštukas:

Ganau ganau aveles

Ganau ganau aveles
Po žaliasias pieveles.
Tupi vilkas už tvoros,
Nenuvaldo uodegos.
Aš to vilko nebijau,
Turiu šunį pilką
Su uodega ilga.
Aš tuo šuniu užpiudysiu,
Su kačerga nubaidysiu.


O gal kas nors žinot šią dainelę:

"Du maži balti pingvinai
Vakar išlėkė iš jūros
Du maži balti pingvinai
Pamažu lig mūsų juda"

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:52

Cia daineles ,bet gal kam tiks...
Vabaliukų dainelė per lietų
C G
Tai smagu lauke per lietų, tra lia lia.
C G
Musė bėga, bitė bėga su pele.
F G
Mes lietaus visai nebijom, ne, ne, ne.
F G
Nuo lietaus mes turim skėtį, tra lia lia.

C
Ropi ropi ropinėjam,
F
Ūsą kraipi kraipinėjam,
G
Čiuži čiuži čiužinėjam
C
Tarp žalių žolių.
Uosti uosti uostinėjam,
Žiūri žiūri žiūrinėjam,
Ropi ropi ropinėjam
Pamažu.

Kai lašai nustojo kritę, tra lia lia.
Musė grįžo, bitė grįžo su pele.
Mes nei grįžom, nei išbėgom, ne ne ne,
Žalią skėtį pasidėjom po egle.


 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:54

Saulelė rieda
C
Saulelė rieda,
Dm
Takelis žvilga,
F
Namai namučiai,
C
Nors ir po smilga.

C
Kas ten už durų
Dm
Tyliai krizena?
F
Pasakų senis
C G
Krosnį kūrena.

C
Stovi namelis
Dm
Ant vištos kojų -
F
Kaip tiktai noriu,
G C
Taip sugalvoju.

Lia lia lia lialia... Ant vištos kojų,
Lia lia lia lialia... Taip sugalvoju.

Aukštas kaip šaukštas
Kaminas rūkstantis,
Mėlynas mūras,
Žmogiukų tūkstantis.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:55

Krokodilas ir varna
C G C
Buvo žalias žalias krokodilas.
G C
Jis skrajojo aukštai virš debesų.
Dm Am
Vieną kartą skrido jis dangum,
E Am (G)
Nes gandrai pavaišino jį alum.

Baltą varną skrisdamas pamatė
Ir nuraudo jo žali žandai.
Varna stabtelėjo, o po to paklausė:
- Krokodile, kodėl gi tu skraidai?

Krokodilas nieko neatsakė,
Nes jis buvo labai labai drovus.
Jam patiko baltas baltas debesėlis
Ir mėlynas, ir mėlynas dangus.

Balta varna nieko neatsakė,
Nes ji buvo labai labai keista:
Rausvą snapą, rausvą snapą ji turėjo,
O be to, ji buvo visiškai balta.

Krokodilas jai nusišypsojo,
Varna mirktelėjo jam kaire akim
Ir pamilo vienas kitą du keistuoliai,
Ir apmėtė vienas kitą debesim.

Jeigu žemėje gyventi nusibodo,
Jeigu žemėje gyventi nuobodu,
Krokodilais ir varnom apsimeskim
Ir skrajokime aukštai virš debesų.

Arba D A D
A D
Em Hm
Fis Hm

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:57

Dinozauras
Ž. & M.: Neringa
C F G C
Gal prieš milijardą metų, o galbūt ir dar seniau
Aš buvau naivi laukinukė ir su dinozauru draugavau.
Ir tikrai, jūs patikėkit, aš buvau labai laiminga,
Nes turėjau tikrą draugą - dinozaurą Mikičik.

C F
Juk tai buvo neseniai, na, tikrai neseniai,
C G7
Kai gyveno vaikai laukinukai
Ir turėjo jie draugus - tokius pat kaip jie gerus
Dinozaurus, dinozaurus mažučiukus.

Mes ilgai su juo draugavom, pilį statėm jūros smėly,
Palmių riešutus ragavom ir skaičiavom upių akmenukus.
Ir tikrai, jūs patikėkit, aš buvau labai laiminga,
Nes turėjau tikrą draugą - dinozaurą Mikičik.


 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:57

TURIU AŠ VIŠTĄ
Turiu aš vištą,
Tik man reikia gaidžio. (2x2 k.)
Visi nori sužinot,
Kaip tą gaidį vadina. (2x2 k.)
Tas gaidelis kapitons,
Toj vištytė šiurpa šiurpa,
Tas gaidelis kakarieku
Labai gražiai gieda.

Turiu aš gaidį,
Tik man reikia anties.
Visi nori sužinot,
Kaip tą antį vadina.
Toj antytė krypu rypu,
Tas gaidelis kapitons,
Toj vištytė šiurpa šiurpa,
Tas gaidelis kakarieku
Labai gražiai gieda.

Turiu aš antį,
Tik man reikia žąsies.
Visi nori sužinot,
Kaip tą žąsį vadina.
Toj žąsytė girgu gargu,
Toj antytė krypu rypu,
Tas gaidelis ...

Turiu aš žąsį,
Tik man reikia kiaulės.
Visi nori sužinot,
Kaip tą kiaulę vadina.
Toj kiaulytė kriu kriu,
Toj žąsytė girgu gargu,
Toj antytė ...

Turiu aš kiaulę,
Tik man reikia avies.
Visi nori sužinot,
Kaip tą avį vadina.
Toj avytė šilta vilna,
Toj kiaulytė kriu kriu,
Toj žąsytė ...

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 01:59

ŠIMTAKOJIS
Ak, pūkuotas, švelnus šimtakoji,
Kur per vasarą sveikas bėgioji?
Kiek tu batų porų, kiek tu batų porų sunešioji,
Šimtakoji vikrus, šimtakoji vikrus, greitakoji?

Kiek tau batų kas rytą valyti!
Jie sušlampa, kai pradeda lyti,
Kaip sunku batus tau, kaip sunku batus tau nusiauti!
Kaip keblu prie durų, kaip keblu prie durų juos sukrauti!

Aš norėjau dar daug ko paklausti,
Aš norėjau tau ranką paspausti,
Bet bijojau, nes jau, bet bijojau, nes jau nežinojau,
Ką paduosi man, ką paduosi man - ranką ar koją.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 02:02

PLAUKĖ ŽĄSELĖ
Plaukė žąselė
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar,
Per ežerėlį. (2x2 k.)

Ne viena plaukė -
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar,
Ir žąsinėlis.

Ėjo mergaitės
Į mokyklėlę
O pa pa, o čia čia,
Į mokyklėlę.

Ne vienos ėjo -
Ir bernužėliai,
O pa pa, o čia čia,
Ir bernužėliai.

 
 
Mama.lt
 
 
Mama.lt
 
2005-07-01 02:02

PADAINUOKIM MES SUSTOJĘ
Padainuokim mes sustoję,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai žaliam gojuj,
Oi oi oi oi oi. (2x2 k.)

Padainuokim mes susėdę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai vienasėdy,
Oi oi oi oi oi.

Padainuokim mes sutūpę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai palei upę,
Oi oi oi oi oi.

Padainuokim atsigulę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai prieš mėnulį,
Oi oi oi oi oi.

 
 

3
 


Viršun ^ | Forumas > Ikimokyklinukas: kasdien... > Lavinimas > Vaikiški eilėraštukai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiandien gimtadienius švenčia (184)
Emilijus